Zwiększ lojalność na produkcji w 3 krokach
Czas trwania:

Zatrzymać rozchwytywanych

Wiesz już, jak wysokie koszty generuje rotacja. Nic dziwnego, że utrzymanie pracowników (retencja) jest dla 3/4 firm w Polsce najważniejszym wyzwaniem w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim (KPMG). Tym bardziej, że Polacy na rynku pracy czują się coraz pewniej. Według X edycji Barometru Rynku Pracy aż 55% pracowników poszukuje nowej pracy aktywnie lub biernie.
Lojalność to nie tylko staż pracy
Dzisiaj pozostawanie w miejscu pracy przez lata to niejedyny wyznacznik lojalności.
Po czym jeszcze poznasz, że pracownik jest lojalny wobec pracodawcy?
• Jest zdyscyplinowany – nie nadużywa zwolnień lekarskich, przychodzi do pracy na czas i dotrzymuje terminów.
• Angażuje siebie i innych w realizację zadań, rozwiązywanie problemów, usprawnianie, przestrzeganie norm.
• Jest ambasadorem pracodawcy – pozytywnie wyraża się o firmie i broni jej dobrego imienia.
• Kieruje się dobrem firmy i nie dopuszcza, by inni pracownicy działali na jej szkodę.
• Jest dyskretny – nie zdradza tajemnic firmy.
Specyfika branży produkcyjnej
Niskie zaangażowanie niewykwalifikowanych pracowników to codzienność branży produkcyjnej. O ile przedsiębiorstwa nie mogą narzekać na przywiązanie wykwalifikowanych robotników i liderów, to źle radzą sobie z utrzymaniem młodszych specjalistów i robotników (manaHR, źródło: HRpress).
Optymistyczne jest to, że aż 38% osób na stanowiskach wykonawczych określa się jako grupę tzw. potencjału (Aon Hewitt). Ich zaangażowanie wzrośnie, jeśli pracodawca podejmie odpowiednie działania, zwiększające satysfakcję z pracy. To nie musi oznaczać podwyższenia wynagrodzeń.
Jak budować lojalność wśród pracowników produkcji?
Jeśli wynagrodzenia przestały być gwarantem przywiązania pracownika, to jakie działania powinny podjąć firmy? Nieliczni szczęśliwcy – 17% polskich firm, które nie mają problemu z utrzymaniem pracowników – dbają o jakość i profesjonalizm swojej kadry menedżerskiej (KPMG).

 1. Zarządzaj kompetentnie
  Chcesz lojalności pracowników na samym dole struktury organizacyjnej? Najpierw wzmocnij kompetencje ich bezpośrednich przełożonych, czyniąc z nich prawdziwych liderów.
  „Inwestycja w budowanie przywództwa w organizacji, zwłaszcza kadry menedżerskiej jest nie tylko konieczna, ale przede wszystkim opłacalna” – mówi Magda Stawska, menedżer w dziale usług doradczych w KPMG.
 2. Motywuj środkami pozafinansowymi
  Podwyżki i dodatkowe benefity to krucha podstawa lojalności wobec pracodawcy. Nie przyniosą efektu, jeśli pracownik cierpi z powodu szkodliwych warunków pracy czy nieudanej relacji z bezpośrednim przełożonym. Szacunek do drugiego człowieka nie ma ceny.
 3. Wspieraj poczucie wpływu
  Według badań Aon Hewitt to właśnie poczucie wpływu i autonomii najbardziej różnicuje kierowników produkcji (56%) i podległych im pracowników (29%).
  Nie zamykaj się na opinie pracowników szeregowych. Zamiast tego włączaj ich w podejmowanie decyzji i doceniaj pomysły na usprawnienie codziennej pracy.

Źródła danych:
Utrzymanie pracowników kluczowym wyzwaniem dla 3/4 firm w Polsce w ciągu najbliższych 2 lat. KPMG, 2017
Barometr Rynku Pracy. Work Service, 2018
Lojalność pracownika zdefiniowana na nowo. HRpress, 2018
Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika? KPMG, 2018
Budowanie zaangażowania pracowników na produkcji – czy warto? Aon Hewitt, 2017

Akademia Menedżerów Produkcyjnych

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce