Prezentowanie wyników, raportów, danych
Prezentowanie wyników, raportów, danych - rozwój pisemnych i ustnych umiejętności prezentowania istotnych informacji biznesowych w przejrzysty i efektywny sposób.
Czas trwania: 1 dzień

Celem szkolenia jest rozwój pisemnych i ustnych umiejętności prezentowania istotnych informacji biznesowych w przejrzysty i efektywny sposób.
Korzyści:
Poznanie zasad przygotowywania przejrzystych raportów z uwzględnieniem celu i odbiorców,
Zwrócenie uwagi na częste trudności i błędy w zakresie prezentowania wyników i danych oraz przygotowywania raportów może pomóc uniknąć ich w praktyce,
Przećwiczenie prezentacji wyników powinno być pomocne w realizacji tego zadania w praktyce oraz w tworzeniu profesjonalnego wizerunku prezentera.

Program:

 1. Wstęp:
  ustne i pisemne formy prezentowania wyników, raportów i danych,
  wpływ profesjonalizmu raportów na biznes oraz wizerunek autora,
  najczęstsze błędy i trudności pojawiające się przy tworzeniu i prezentowaniu wyników, danych.
 2. Przygotowanie prezentacji ustnej:
  Określanie celu i zakresu prezentacji (zakresu danych, wyników, wniosków),
  Dopasowanie zakresu i sposobu prezentacji do różnych typów odbiorców (zakres i sposób prezentowanych danych) – poziom zarządzania/ specjalizacja odbiorcy, style myślenia,
  Przygotowanie przejrzystej, logicznej struktury (np. od ogółu do szczegółu, etapy działań projektowych, wyniki i ich interpretacja, 4P itp.)
  Sposoby wizualizacji ułatwiające szybki odbiór – świadome korzystanie z możliwości, które daje Power Point, Excell, Word
  Przygotowanie się prezentera (prezentacja wyników, komentarzy i interpretacji, odpowiedzi na pytania)
 3. Prowadzenie prezentacji i prowadzenie dyskusji – ćwiczenia praktyczne (zwięzłość, rzeczowość, adekwatność i obrazowość w komunikacji, odpowiadanie na pytania, prowadzenie dyskusji problemowej)
 4. Tworzenie przejrzystych raportów – przypomnienie zasad komunikacji pisemnej ( techniki wspierające budowanie przejrzystych tekstów, przykładowa struktura raportowania)
 5. Podsumowanie – lista kontrolna dla osoby przygotowującej i prezentującej dane, wyniki, raporty.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce