Prowadzenie rozmów oceniających
Przygotowanie osób oceniających do przeprowadzenia oceny i rozmowy oceniającej
Czas trwania: 1 dzień

Celem warsztatów jest przygotowanie osób oceniających do przeprowadzenia oceny i rozmowy oceniającej zgodnie z przyjętymi standardami oraz z zachowaniem psychologicznych reguł kontaktu z pracownikiem.
Korzyści:
Poznanie celu (powodów) oceny pracy będzie pomocne w rzetelnym przygotowaniu się do tego zadania (aspekt poznawczy i motywacyjny),
Rozwinięcie umiejętności korzystania z jasnych kryteriów oceny,
Rozwinięcie wiedzy i umiejętności dotyczące struktury i sposobu prowadzenia rozmowy komunikującej ocenę pracy,
Rozwinięcie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych ( zadawanie pytań, słuchanie, przekazywanie oceny z uzasadnieniem, negocjowanie)
Program:

 1. Wyzwania stojące przed osobą dokonującą oceny.
 2. Cele oceny, ocena bieżąca i okresowa, funkcje oceny.
 3. Wstęp do rozmowy oceniającej – ocena pod kątem zdefiniowanych kryteriów.
 4. Struktura rozmowy oceniającej:
  Wstęp – przypomnienie celu spotkania, kryteriów oceny
  Dyskusja na temat oceny pracy za poprzedni okres – ustalenie wspólnego z pracownikiem stanowiska
  Uwagi i ustalenia na przyszłość: potrzeby szkoleniowe, plany działania, cele itp.
  Zakończenie
 5. Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu rozmów:
  Ćwiczenie uważnego słuchania ( w tym techniki komunikacji: klaryfikacja, podsumowanie, parafraza),
  Ćwiczenie przekazywania informacji zwrotnej,
  Trudne sytuacje – rozwój umiejętności negocjowania,

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce