Jak Pracujemy

 

Szkolenia online

Formuła warsztatów online zakłada dopasowanie jednostek czasowych do specyfiki tematu oraz ilości uczestników, jak również pracę indywidualną uczestników przed oraz po zakończeniu warsztatu...

Demos espresso

Intensywne  pół-dniowe (3,5 h) sesje szkoleniowe nastawione na szybki rozwój jednej konkretnej kompetencji. Dzięki skupieniu uwagi uczestników na krótkiej skondensowanej formie...

Platformy szkoleniowe

Platforma do zarządzania szkoleniami jest narzędziem wspierającym oraz integrującym wszystkie procesy związane z obsługą projektów szkoleniowych. Wykorzystanie platformy do zarządzania...

Warsztaty 1:1

Indywidualne sesje rozwojowe nastawione na ćwiczenie i rozwój kluczowych kompetencji. Podczas indywidualnych spotkań na żywo lub online uczestnik ma okazję...

Frapuccino session

Odpowiadamy na autentyczną, komunikowaną potrzebę wolności od schematu, dystansu i oddechu dla kadry menedżerskiej. Dzięki formatowi Frapuccino session dajemy...

Treningi kompetencyjne

Trening kompetencyjny realizowany jest po zakończeniu pełnego procesu rozwojowego w formule blended learning, ma charakter bardzo intensywnego treningu umiejętności ...

Akademia miękkich kompetencji mistrza, brygadzisty, lidera produkcji

3 godzinne moduły warsztatowe w miejscu pracy

Jak pracujemy

Demos Espresso

To intensywne pół-dniowe (3,5 h) sesje szkoleniowe nastawione na szybki rozwój jednej konkretnej kompetencji.

Dzięki skupieniu uwagi uczestników na krótkiej skondensowanej formie warsztatowej uzyskujemy efekt dużej przyswajalności wiedzy i motywacji do natychmiastowego wdrażania nowej wiedzy i zmiany kluczowych zachowań.

Moduły Demos espresso funkcjonują zarówno w formule stacjonarnej, jak również online. Dzięki dużej łatwości komponowania w dłuższe projekty szkoleniowe stały się najchętniej wybieraną przez naszych Klientów formą współpracy w obszarze zarządzania i sprzedaży.

Rano uczymy się i ćwiczymy, po południu wykorzystujemy wiedzę w praktyce!

Jak pracujemy

Frapuccino session

Odpowiadamy na autentyczną, komunikowaną potrzebę wolności od schematu, dystansu i oddechu dla kadry menedżerskiej. Dzięki formatowi Frapuccino session dajemy możliwość rozwoju podczas moderowanego spaceru lub spotkania w parku z Trenerem Demos Polska.

Frapuccino session pozwala na odejście od schematów i wyzwala kreatywność oraz otwartość na nowe idee.

Podczas spotkania w ramach Frapuccino session uczestnicy mają możliwość zmierzyć się z wyzwaniami organizacyjnymi, rozwiązać problem w kreatywny sposób, poznać nowe narzędzia menedżerskie. Wszystko to na świeżym powietrzu i w dobrej atmosferze.

Spotkanie w ramach Frapuccino session trwa do 2 godzin.

Jak pracujemy

Platformy szkoleniowe

Platforma e-learningowa Demos jest narzędziem wspierającym proces pozyskiwania oraz wdrażania wiedzy nabytej podczas trwania projektów szkoleniowych.

Platforma do zarządzania szkoleniami Demos jest narzędziem wspierającym oraz integrującym wszystkie procesy związane z obsługą projektów szkoleniowych. Wykorzystanie platformy do zarządzania projektami szkoleniowymi ułatwia rekrutację, wdrożenie oraz ocenę projektów szkoleniowych.

Jak pracujemy

Szkolenia online

Szkolenia online realizujemy w formule:

– warsztatowej (optymalnie do 6 Uczestników) realizowana online w oparciu o strukturę klasycznego warsztatu na sali szkoleniowej z wykorzystaniem ćwiczeń, testów, materiałów wideo, analizy przypadków oraz pełnej interakcji pomiędzy uczestnikami w ramach wirtualnych pokoi. Formuła warsztatów online zakłada dopasowanie jednostek czasowych do specyfiki tematu oraz ilości uczestników, jak również pracę indywidualną uczestników przed oraz po zakończeniu warsztatu.

– webinarowej (od 10 do max 100 Uczestników) dedykowana jest większej liczbie uczestników, przez co metodologia pracy trenera skupia się na dostarczeniu wiedzy, przykładów, ćwiczeń, które Uczestnicy realizują samodzielne, a interakcja trenera z Uczestnikami ograniczona jest do chatu.

Jak pracujemy

Warsztaty 1:1

Indywidualne sesje rozwojowe nastawione na ćwiczenie i rozwój kluczowych kompetencji. Podczas indywidualnych spotkań na żywo lub online uczestnik ma okazję przećwiczyć oraz skonsultować precyzyjnie dobrany zakres tematyczny pracując zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami.

W ramach Warsztatów 1:1 możliwa jest indywidualna praca min. dot. roli menedżera, wyznaczania oraz egzekwowania zadań, budowania zaangażowania, przekazywania informacji zwrotnej, relacji interpersonalnych, przygotowywania do zmian organizacyjnych, prezentacji handlowych, negocjacji, trudnych rozmów.

Jak pracujemy

Treningi Kompetencyjne

Trening kompetencyjny realizowany jest po zakończeniu pełnego procesu rozwojowego w formule blended learning, ma charakter bardzo intensywnego treningu umiejętności.
Podczas treningu każdy z uczestników wielokrotnie ma możliwość ćwiczenia i symulowania oczekiwanych zachowań oraz stosowania poznanych wcześniej narzędzi.
Dzięki bezpośredniemu feedbackowi trenera oraz pozostałych uczestników wypracowane zostają oczekiwane nawyki oraz indywidualne ścieżki rozwoju.

Trening kompetencyjny może być realizowany w formule tradycyjnej oraz w formule online (praca w parach z feedbackiem Trenera).

W opinii uczestników projektów realizowanych w formule blended learning udział w Treningu kompetencyjnym w największym stopniu przełożył się na ich gotowość do zmiany zachowań oraz stosowania nowych narzędzi w praktyce.

Akademia First Time Manager

 

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce

93,12% wskaźnik NPS dla trenerów Demos w 2020 roku

Partnerzy

 

Realizujemy projekty szkoleniowe i doradcze w:

Niemcy | Wielka Brytania | USA | Francja | Hiszpania | Portugalia | Chiny | Szwajcaria | Czechy | Słowacja | Węgry | Turcja | Kraje bałtyckie | Rosja