Motywowanie pracowników
motywowanie zespołu
Czas trwania: 2 dni

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy nt. motywacji człowieka do pracy i różnych podejść do motywowania. Spotkanie ukierunkowane jest także na pogłębienie umiejętności związanych z indywidualizacją sposobów motywowania, rozwój umiejętności komunikacji perswazyjnej oraz uwrażliwienie na czynniki powodujące demotywację.
Korzyści:
Poznanie różnicy pomiędzy motywacją wewnętrzną i zewnętrzną – zrozumienie swojej roli we wspieraniu motywacji pracownika,
Poznanie sposobów budowania motywacji wewnętrznej i automotywacji,
Rozwinięcie umiejętności motywowania pozafinansowego ( dobór środków, komunikacja)
Rozwinięcie umiejętności indywidualizacji podejścia motywacyjnego z uwzględnieniem cech osobowych, kompetencji, aktualnych potrzeb i oczekiwań pracownika,
Poznanie zagadnienia postaw i przekonań człowieka oraz możliwości wpływania na zmianę nieefektywnych przekonań,
Rozwinięcie umiejętności przekonywania w rozmowie.
Program:

 1. Motywacja a motywowanie – czym się różnią, wskaźniki motywacji, jaka jest rola przełożonego w utrzymywaniu motywacji pracownika, kiedy interweniować odnośnie motywacji pracownika, dwie filozofie podejścia do motywowania: filozofia „kija i marchewki” oraz filozofia podejścia partnerskiego.
 2. Automotywacja i sposoby utrzymywania automotywacji do pracy, jak wspierać proces uczenia się automotywacji u pracownika.
 3. Zrozumienie natury motywacji:
  a. Racjonalne i emocjonalne źródła motywacji do pracy:
  Źródła racjonalne: korzyści materialne , cele,
  Źródła emocjonalne: natura pracy, realizacja indywidualnych potrzeb emocjonalnych człowieka,
  b. Zmienna natura motywacji w czasie:
  Zmienne potrzeby człowieka w ciągu życia,
  Rytm dobowy a sprawność psychofizyczna człowieka.
  c. Źródła i skutki demotywacji.
 4. Metody motywowania.
  a. Pierwsza zasada- nie demotywuj: dostosuj podejście do pracownika w odniesieniu do jego cech osobowych, kompetencji,
  b. Druga zasada – jeśli to możliwe – dobieraj osoby zmotywowane, takie, które same potrafią się motywować,
  c. Trzecia zasada- sam bądź zmotywowany ( pokaż, że zależy Ci na celach i na ludziach),
  d. Czwarta zasada – poszukuj sposobów zaspokajania aktualnych potrzeb pracowników, bądź elastyczny,
  e. Piąta zasada – jasno komunikuj oczekiwania, udzielaj informacji zwrotnej, wpieraj rozwój.
 5. Metody przekonywania i praca nad zmianą postaw ( czym są postawy, czy możemy je zmieniać, jak dostosowywać argumentację)

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce