Wprowadzanie zmiany
Czas trwania:

Celem szkolenia jest ułatwienie menedżerom wprowadzania zmian poprzez poszerzenie wiedzy nt. psychologicznych aspektów tego procesu (tj. zasad i wyzwań związanych z przeprowadzaniem ludzi przez zmianę).
Korzyści:
Poznanie specyfiki reakcji ludzi na zmianę pozwoli na zrozumienie przeżywanych przez nich emocji i trudności (rozwój empatii, tolerancja) i wypracowanie strategii wsparcia,
Poznanie zagadnień dotyczących wagi komunikacji oraz korzystania z potencjału zespołu może być pomocne w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w trakcie wprowadzania zmiany,
Analiza udanych i nieudanych zmian powinna być pomocna w procesie planowania zmiany i monitorowanie przebiegu oraz podejmowania skutecznych interwencji

Program:

 1. Planowanie zmiany i zarządzanie zmianą od strony techniczno-organizacyjnej, komunikacyjnej i ludzkiej –„O czym najczęściej zapominamy/czego nie bierzemy pod uwagę przy wprowadzaniu zmiany?”.
 2. Style wprowadzania zmiany ( „rewolucyjny czy ewolucyjny”)– czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze stylu.
 3. Reakcje ludzi na zmianę:
  Źródła oporu przed zmianą – przewidywanie oporu przy planowaniu zmiany oraz metod osłabiania oporu
  Fazy reakcji na zmianę
  Różnice w podejściu do zmiany
  Od przeciwnika do zwolennika – planowanie działań ukierunkowanych na zdobycie poparcia dla zmiany
 4. Komunikowanie w czasie zmiany.
  Zarządzanie komunikacją w aspekcie informacyjnym i motywacyjnym (ćwiczenia praktyczne)
  Dyscyplina komunikacyjna, czy reagować na plotki?
  Luki informacyjne – podejmowanie decyzji w warunkach niepewności (zmiana jako proces uczenia się)
 5. Radzenie sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi:
  Rozwiązywanie nieoczekiwanych problemów – siła pracy zespołowej,
  Radzenie sobie ze stresem własnym i członków zespołu (identyfikowanie źródeł stresu, sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem),
  Na czym budować autorytet lidera w czasie zmiany.
 6. Dlaczego zmiany się udają? Warunki sukcesu.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce