Oferta

 

Szkolenia

Warsztatowy charakter działań rozwojowych w oparciu o formułę 20% teorii oraz 80% praktycznych ćwiczeń i symulacji oczekiwanych zachowań. Każdy proces szkoleniowy wsparty działaniami poszerzającymi wiedzę i utrwalającymi efekty działań rozwojowych na poziomie wiedzy oraz zachowań.

Akademia Menedżerów Produkcyjnych

Akademia miękkich kompetencji brygadzisty, lidera produkcji
Program rozwoju miękkich kompetencji menedżera liniowego to opracowany przez zespół Demos Polska zestaw miękkich kompetencji, niezbędnych do zarządzania podległym zespołem produkcyjnym na każdym poziomie.

Akademia First Time Manager

First Time Manager jest praktycznym kursem przygotowanym z myślą o nowo mianowanych menedżerach. 

W ramach 4 modułów tematycznych dostarczamy wiedzę i umiejętności niezbędnych od pierwszego dnia pełnienia nowej roli menedżera.

Psychologiczne wsparcie dla pracowników

W ramach szerokiego pakietu wsparcia psychologicznego  umożliwiamy min. łatwy kontakt telefoniczny z doświadczonym psychologiem/coachem, w celu uzyskania kompleksowej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych oraz stanach kryzysowych (kryzysy depresyjne, załamania nerwowe, utrata osoby bliskiej, stany lękowe)

Akademia HRBP

W oparciu o wieloletnie doświadczenia i współpracę z ponad 260 firmami produkcyjnymi, FMCG, IT, farmaceutycznymi oraz z wykorzystaniem modelu Dave’a Ulricha konsultanci Demos Polska przygotowali praktyczny kurs HR Business Partner, którego celem jest przygotowanie uczestników do rozumienia i reagowania na potrzeby biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Audyt procesów HR

   Kompleksowe wsparcie w zakresie audytu procesów personalnych. Przegląd i analiza dokumentów oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz standardami. Przygotowanie rekomendacji zmian oraz sposobu ich wdrożenia na poziomie wybranych działów lub całej organizacji. Przygotowanie do zewnętrznych audytów certyfikacyjnych.

Smart TEAM Building

Wysiłek oraz dobra zabawa, wspólnie przeżywane pozytywne emocje powodują, zbudowanie i utrwalenie silnych relacji w ramach zespołu. Możliwość poznania i zrozumienia siebie nawzajem jest trwałym fundamentem dobrze funkcjonującego zespołu i  przekłada się na jego wyniki.

Coaching menedżerski

W trakcie cyklicznych spotkań coachingowych obecność coacha pomaga klientowi odkryć i świadomie wykorzystywać swój potencjał, poszerzyć obecne możliwości i skuteczniej realizować zamierzone cele, wypracować rozwiązania problemów a także opracować plan indywidualnego rozwoju.

Badania i rozwój

W ramach przygotowania do projektów rozwojowych, jak również w trakcie ich realizacji oraz ewaluacji konsultanci Demos Polska wykorzystują autorskie narzędzia         i metody pomiaru i oceny zachowań oraz poziomu oczekiwanych kompetencji.

Poprawa 3 kluczowych kompetencji sprzedażowych może przyczynić się do 30 % wzrostu efektywności zespołu

Sales Competency Scan 2.0

Oferta

Szkolenia

Warsztatowy charakter działań rozwojowych w oparciu o formułę 20% teorii oraz 80% praktycznych ćwiczeń i symulacji oczekiwanych zachowań.

Każdy proces szkoleniowy wsparty  bogatym pakietem działań  poszerzających wiedzę i utrwalających efekty działań rozwojowych.

Projekty szkoleniowe realizowane w oparciu o międzynarodowe doświadczenia oraz know-how.

Elastyczne oraz nowoczesne formy dostarczenia oraz wdrożenia oraz wywołanie efektu zaangażowania uczestników szkoleń.

Zarządzanie

Kompletny zestaw modułów warsztatowych dopasowany do potrzeb i oczekiwań menedżerów każdego szczebla. Praktyczna wiedza skoncentrowana na poprawie konkretnych umiejętności mnedżerskich min. wyznaczania celu, motywowania, korygowania zachowań, delegowania.

Sprzedaż

Wsparcie dla zespołów sprzedażowych na wszystkich etapach procesu sprzedażowego od nawiązania kontaktu poprzez badanie potrzeb do zamykania sprzedaży. Działania szkoleniowe poprzedzone diagnozą oraz wyborem kluczowych kompetencji sprzedażowych.

Kierowanie projektem

Praktyczny przewodnik po najlepszych praktykach i narzędziach pracy projektowej. Kompendium wiedzy i umiejętności kierownika projektu, które przygotowuje do planowania, inicjowania oraz kontrolowania działań projektowych.

Team building

Aktywności, gry oraz symulacje nastawione na rozwiązywanie problemów oraz pogłębianie współpracy w obrębie zespołu. W zależności od potrzeb warsztaty mogą być ukierunkowane min. na integrację, rozwiązywanie konfliktów, komunikację, poprawę efektywnośći.

Oferta

Akademia menedżerów produkcyjnych

Akademia miękkich kompetencji brygadzisty, lidera produkcji
Program rozwoju miękkich kompetencji menedżera liniowego to opracowany przez zespół Demos Polska zestaw miękkich kompetencji, niezbędnych do zarządzania podległym zespołem produkcyjnym

Oferta

Badania i rozwój

W ramach przygotowania do projektów rozwojowych, jak również w trakcie ich realizacji oraz ewaluacji wykorzystujemy autorskie narzędzia i metody pomiaru i oceny zachowań oraz poziomu oczekiwanych kompetencji.

Wykorzystywane przez konsultantów Demos Polska narzędzia służą do oceny indywidualnych kompetencji uczestników oraz możliwości osiągania rezultatów przez całe zespoły lub organizacje.

 

Badanie Executive Trap 2.0

Badanie Executive Trap 2.0 określa zdolność zespołu handlowego do realizacji celów sprzedażowych, wyrażając ją wskaźnikiem %. Na podstawie obserwacji oraz bezpośredniej współpracy z zespołami handlowymi wyodrębniliśmy …

Sales Competency Scan 2.0

Badanie zostało przygotowane na podstawie obserwacji i analiz procesów sprzedażowych naszych klientów, które umożliwiły przypisanie do wszystkich etapów sprzedaży 11 kluczowych kompetencji …

Assesment Development Center

Podczas sesji badania kompetencji oceniane są zachowania uczestników w praktyce, ich skuteczność (np. z zakresu negocjowania, wywierania wpływu, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, etc)…

Teamwork Development

Jest to forma rozwoju dedykowana dla całych zespołów, które współpracują ze sobą na co dzień. Metoda opiera się na założeniu, że o skuteczności wysiłków podejmowanych przez grupę ludzi nie decyduje prosta suma..

Oferta

Akademia First Time Manager

Program rozwoju miękkich kompetencji, to opracowany przez zespół Demos Polska zestaw 12 modułów tematycznych, dedykowany menedżerom, którzy po raz pierwszy zarządzają zespołem pracowników lub przygotowują się do nowej roli.

 

Oferta

Coaching handlowy        w terenie

Coaching handlowy w terenie jest doskonałym narzędziem wspierającym handlowców, którzy nie osiągają zakładanych celów sprzedażowych.

Podczas wspólnych spotkań powstaje mapa kompetencji oraz zachowań, które wymagają poprawy lub dalszego rozwoju.

Oferta

Coaching menedżerski

W trakcie cyklicznych spotkań coachingowych obecność coacha pomaga klientowi odkryć i świadomie wykorzystywać swój potencjał, poszerzyć obecne możliwości i skuteczniej realizować zamierzone cele, wypracować rozwiązania problemów a także opracować plan indywidualnego rozwoju.

Oferta

Psychologiczne wsparcie dla pracowników

Beneficjantom programu zostanie umożliwiony kontakt telefoniczny z doświadczonym psychologiem/coachem, w celu uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych oraz stanach kryzysowych (kryzysy depresyjne, załamania nerwowe, utrata osoby bliskiej, stany lękowe)
Oferta

Akademia HRBP

Akademia miękkich kompetencji brygadzisty, lidera produkcji
Program rozwoju miękkich kompetencji menedżera liniowego to opracowany przez zespół Demos Polska zestaw miękkich kompetencji, niezbędnych do zarządzania podległym zespołem produkcyjnym

Warsztat – Prezentowanie wyników, raportów, danych.

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce

93,12% wskaźnik NPS dla trenerów Demos w 2020 roku

Partnerzy

 

Realizujemy projekty szkoleniowe i doradcze w:

Niemcy | Wielka Brytania | USA | Francja | Hiszpania | Portugalia | Chiny | Szwajcaria | Czechy | Słowacja | Węgry | Turcja | Kraje bałtyckie | Rosja