Winning sales management
(Zwycięskie zarządzanie sprzedażą)
Czas trwania: 2 dni

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników zespołów handlowych, Szefów Sprzedaży, Dyrektorów sprzedaży

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem handlowców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów budowania autorytetu lidera.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Dostosować styl zarządzania do typu handlowca i sytuacji
 • Budować własny autorytetu lidera Sprzedaży
 • Tworzyć efektywne modele motywacyjne
 • Podejmować trafne decyzje i skutecznie kontrolować ich wdrażanie
 • Motywować i nagradzać pracowników
 • Budować strategię rozwoju sił sprzedażowych

Ramowy program szkolenia:

Pozyskiwanie najlepszych

 • Budowanie wizerunku pracodawcy
 • Przeprowadzenie efektywnego procesu rekrutacji
 • Przygotowanie planu wdrożenia handlowców 4 tygodnie/6 miesięcy

Budowanie wizerunku pracodawcy

 • Przeprowadzenie efektywnego procesu rekrutacji
 • Przygotowanie planu wdrożenia handlowców 4 tygodnie/6 miesięcy
 • Dostosowanie stylu zarządzania do typu handlowca i sytuacji
 • Mój styl zarządzania – kwestionariusz autoanalizy
 • Style zarządzania i dojrzałość pracowników
 • Analiza dojrzałości pracowników – test
 • Jak dopasować styl zarządzania do typu handlowca i sytuacji
 • Zarządzanie „Gwiazdami sprzedaży”

Planowanie rozwoju handlowców

 • Poziom wiedzy merytorycznej
 • Poziom umiejętności oraz technik sprzedaży
 • Poziom aktywności sprzedażowej (wydajność)

Studium przypadku – Hubert Wagner

 • Fragment film wideo „Jak budowałem i motywowałem zwycięski team”
 • Najbardziej skuteczne metody wg Huberta Wagnera


Podejmowanie decyzji

 • Proces podejmowania decyzji
 • Kryteria i wagi
 • Model racjonalny a droga na skróty
 • Podejmowanie decyzji w grupach
 • Jak ulepszyć grupowe podejmowanie decyzji

Motywowanie i nagradzanie handlowców

 • Motywowanie i nagradzanie handlowców
 • Co mnie motywuje – test autoanalizy
 • Teorie motywacji – krótkie omówienie
 • Zabawy motywacyjne
 • Określanie potrzeb i czynników motywujących własnych pracowników
 • Pieniądze – czynnik motywujący?
 • Wywieranie wpływu

Motywowanie i nagradzanie handlowców

Co mnie motywuje – test autoanalizy
Teorie motywacji – krótkie omówienie
Zabawy motywacyjne
Określanie potrzeb i czynników motywujących własnych pracowników
Pieniądze – czynnik motywujący?
Wywieranie wpływu

Budowanie efektywnych systemów motywacyjnych

 • Modele motywacyjne FMCG, B2B
 • Systemy oparte o ZPC
 • Systemy powiązane z realizacja year to date, early bird
 • Bonusy miesięczne, kwartalne, roczne – za i przeciw
 • Wybór systemu w odniesieniu do cyklu rozwoju firmy/zespołu
 • Nagradzanie
 • Świętowanie sukcesów
 • Wyróżnianie najlepszych

Nagradzanie

 • Świętowanie sukcesów
 • Wyróżnianie najlepszych

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce