Zwiększ lojalność na produkcji w 3 krokach
Czas trwania:

Zatrzymać rozchwytywanych

Wiesz już, jak wysokie koszty generuje rotacja. Nic dziwnego, że utrzymanie pracowników (retencja) jest dla 3/4 firm w Polsce najważniejszym wyzwaniem w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim (KPMG). Tym bardziej, że Polacy na rynku pracy czują się coraz pewniej. Według X edycji Barometru Rynku Pracy aż 55% pracowników poszukuje nowej pracy aktywnie lub biernie.
Lojalność to nie tylko staż pracy
Dzisiaj pozostawanie w miejscu pracy przez lata to niejedyny wyznacznik lojalności.
Po czym jeszcze poznasz, że pracownik jest lojalny wobec pracodawcy?
• Jest zdyscyplinowany – nie nadużywa zwolnień lekarskich, przychodzi do pracy na czas i dotrzymuje terminów.
• Angażuje siebie i innych w realizację zadań, rozwiązywanie problemów, usprawnianie, przestrzeganie norm.
• Jest ambasadorem pracodawcy – pozytywnie wyraża się o firmie i broni jej dobrego imienia.
• Kieruje się dobrem firmy i nie dopuszcza, by inni pracownicy działali na jej szkodę.
• Jest dyskretny – nie zdradza tajemnic firmy.
Specyfika branży produkcyjnej
Niskie zaangażowanie niewykwalifikowanych pracowników to codzienność branży produkcyjnej. O ile przedsiębiorstwa nie mogą narzekać na przywiązanie wykwalifikowanych robotników i liderów, to źle radzą sobie z utrzymaniem młodszych specjalistów i robotników (manaHR, źródło: HRpress).
Optymistyczne jest to, że aż 38% osób na stanowiskach wykonawczych określa się jako grupę tzw. potencjału (Aon Hewitt). Ich zaangażowanie wzrośnie, jeśli pracodawca podejmie odpowiednie działania, zwiększające satysfakcję z pracy. To nie musi oznaczać podwyższenia wynagrodzeń.
Jak budować lojalność wśród pracowników produkcji?
Jeśli wynagrodzenia przestały być gwarantem przywiązania pracownika, to jakie działania powinny podjąć firmy? Nieliczni szczęśliwcy – 17% polskich firm, które nie mają problemu z utrzymaniem pracowników – dbają o jakość i profesjonalizm swojej kadry menedżerskiej (KPMG).

 1. Zarządzaj kompetentnie
  Chcesz lojalności pracowników na samym dole struktury organizacyjnej? Najpierw wzmocnij kompetencje ich bezpośrednich przełożonych, czyniąc z nich prawdziwych liderów.
  „Inwestycja w budowanie przywództwa w organizacji, zwłaszcza kadry menedżerskiej jest nie tylko konieczna, ale przede wszystkim opłacalna” – mówi Magda Stawska, menedżer w dziale usług doradczych w KPMG.
 2. Motywuj środkami pozafinansowymi
  Podwyżki i dodatkowe benefity to krucha podstawa lojalności wobec pracodawcy. Nie przyniosą efektu, jeśli pracownik cierpi z powodu szkodliwych warunków pracy czy nieudanej relacji z bezpośrednim przełożonym. Szacunek do drugiego człowieka nie ma ceny.
 3. Wspieraj poczucie wpływu
  Według badań Aon Hewitt to właśnie poczucie wpływu i autonomii najbardziej różnicuje kierowników produkcji (56%) i podległych im pracowników (29%).
  Nie zamykaj się na opinie pracowników szeregowych. Zamiast tego włączaj ich w podejmowanie decyzji i doceniaj pomysły na usprawnienie codziennej pracy.

Źródła danych:
Utrzymanie pracowników kluczowym wyzwaniem dla 3/4 firm w Polsce w ciągu najbliższych 2 lat. KPMG, 2017
Barometr Rynku Pracy. Work Service, 2018
Lojalność pracownika zdefiniowana na nowo. HRpress, 2018
Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika? KPMG, 2018
Budowanie zaangażowania pracowników na produkcji – czy warto? Aon Hewitt, 2017

Akademia Menedżerów Produkcyjnych

Coachingowy styl przywództwa

Celem szkolenia jest zainspirowanie menedżerów do wykorzystania do zarządzania zespołami doświadczeń płynących min. ze sportu i pracy trenerów sportowych.
Warsztat pokazuje metody i korzyści z coachingowego podejścia do zarządzania, a także ograniczenia tego podejścia.

czytaj dalej

Budowanie zaangażowania zespołu i pracowników – 2 dni

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy związanej z uwarunkowaniami, które leżą u podstaw zaangażowania pracowników. Jest to także okazja do wymiany doświadczeń oraz osobistej refleksji dotyczącej potrzebnych działań ukierunkowanych na utrzymanie bądź podniesienie poziomu zaangażowania pracowników.

czytaj dalej

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce