Akademia First Time Manager
Czas trwania: 4 dni warsztatowe lub 4 moduły online

First Time Manager jest praktycznym kursem przygotowanym z myślą o nowo mianowanych menedżerach. 

W ramach 4 modułów tematycznych dostarczamy wiedzę i umiejętności niezbędnych od pierwszego dnia pełnienia nowej roli menedżera. Podczas realizacji zadań  wdrożeniowych przygotowujemy uczestników do najtrudniejszych sytuacji i wyzwań, związanych z budowaniem swojego autorytetu, ustalania zasad współpracy, a także bieżących aktywności menedżerskich

Moduł 1 Rola i funkcje menedżera, efektywna komunikacja.

 • Budowanie autorytetu nowo mianowanego menedżera
 • Funkcje kierownicze oraz style zarządzania
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zasady funkcjonowania zespołu oraz expose szefa

Moduł 2 Wyznaczanie oraz delegowanie zadań

 • Wyznaczanie zadań i określanie wskaźników sukcesu
 • Formułowanie i komunikowanie celów podwładnym pracownikom
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Rozwijanie kompetencji podwładnych

Moduł 3 Zarządzanie zespołem

 • Udzielanie oraz przyjmowanie feedbacku
 • Korygowanie zachowań w oparciu o wskaźniki sukcesu
 • Konstruktywna krytyka
 • Motywowanie pracowników „push & pull factors”

Moduł 4 Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji.

 • Kreatywne rozwiązywania problemów
 • Metody podejmowania decyzji (indywidualne oraz zespołowe)
 • Role menedżera w rozwiązywaniu konfliktów w podległym zespole
 • Trudne sytuacje w zespole

Po każdym module uczestnicy realizują zadania wdrożeniowe, które bezpośrednio nawiązują do ich bieżących zadań i obowiązków menedżerskich. Wszystkie zadania wdrożeniowe realizowane są  w oparciu o realne sytuacje i wyzwania przez co istotnie wzmacniają oraz utrwalają umiejętności nabyte podczas kursu First Time Manager.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce