Akademia First Time Manager
Szkolenie otwarte
Czas trwania: 16 h

TERMIN SZKOLENIA: 25-26.09.2023

MIEJSCE SZKOLENIA: Profi-Lingua, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

CATERING W CENIE SZKOLENIA: przerwa kawowa, lunch

Koszt udziału w kursie First Time Manager wynosi 1 880 PLN netto od 1 uczestnika.

Cena obejmuje:

 • 16 godzin warsztatowych
 • Materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej
 • 4 zadania wdrożeniowe
 • Action Plan 100 dni
 • Opiekę Opiekuna Merytorycznego oraz Koordynatora projektu po stronie Demos Polska
 • Certyfikat ukończenia First Time Manager

Koszt indywidualnej konsultacji 1h po realizacji zadań wdrożeniowych i Action Plan 100 dni – maksymalnie do 30 dni po zakończeniu szkolenia wynosi 800 PLN netto od 1 uczestnika (online).

First Time Manager jest praktycznym kursem przygotowanym z myślą o nowo mianowanych menedżerach. 

W ramach 4 modułów tematycznych dostarczamy wiedzę i umiejętności niezbędnych od pierwszego dnia pełnienia nowej roli menedżera. Podczas realizacji zadań  wdrożeniowych przygotowujemy uczestników do najtrudniejszych sytuacji i wyzwań, związanych z budowaniem swojego autorytetu, ustalania zasad współpracy, a także bieżących aktywności menedżerskich

Moduł 1 Rola i funkcje menedżera, efektywna komunikacja.

 • Budowanie autorytetu nowo mianowanego menedżera
 • Funkcje kierownicze oraz style zarządzania
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zasady funkcjonowania zespołu oraz expose szefa

Moduł 2 Wyznaczanie oraz delegowanie zadań

 • Wyznaczanie zadań i określanie wskaźników sukcesu
 • Formułowanie i komunikowanie celów podwładnym pracownikom
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Rozwijanie kompetencji podwładnych

Moduł 3 Zarządzanie zespołem

 • Udzielanie oraz przyjmowanie feedbacku
 • Korygowanie zachowań w oparciu o wskaźniki sukcesu
 • Konstruktywna krytyka
 • Motywowanie pracowników „push & pull factors”

Moduł 4 Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji.

 • Kreatywne rozwiązywania problemów
 • Metody podejmowania decyzji (indywidualne oraz zespołowe)
 • Role menedżera w rozwiązywaniu konfliktów w podległym zespole
 • Trudne sytuacje w zespole

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy realizują zadania wdrożeniowe, które bezpośrednio nawiązują do ich bieżących zadań i obowiązków menedżerskich. Wszystkie zadania wdrożeniowe realizowane są  w oparciu o realne sytuacje i wyzwania przez co istotnie wzmacniają oraz utrwalają umiejętności nabyte podczas kursu First Time Manager.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: anna.sojka@demos.pl

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce