Akademia First Time Manager
Czas trwania:

Program rozwoju miękkich kompetencji, to opracowany przez zespół Demos Polska zestaw 12 modułów tematycznych, dedykowany menedżerom, którzy po raz pierwszy zarządzają zespołem pracowników lub przygotowują się do nowej roli.
Akademia FTM dostępna jest w formie in-company oraz otwartej. Dla opcji in-company opracowujemy program szkoleniowy w odniesieniu do profilu kompetencyjnego wraz z przekazaniem praw autorskich i przygotowaniem trenerów wewnętrznych.
jak to robimy?

Wybór modułów tematycznych – w ramach 12 modułów z katalogu Demos bądź opracowanie programu merytorycznego modułów od początku w odniesieniu do wytycznych / profilu kompetencyjnego klienta.

Dostosowanie programu – personalizacja treści merytorycznych przed procesem szkoleniowym dla danej organizacji lub kalibracja programów przygotowanych na indywidualne zamówienie klienta.

Ustalenie harmonogramu – Akademia dla nowo mianowanych liderów – z uwagi na ich dostępność i często pracę w środowisku rozproszonym, realizowana jest formie cyklu warsztatów Demos Espresso online oraz treningów kompetencyjnych w sali. Cykl ten określony jest w czasie, różnorodnymi i wcześniej zaplanowanymi aktywnościami.

Logistyka projektu – Akademia realizowana w formule blended learning – z wykorzystaniem następujących metod i narzędzi: elearning webinary, warsztaty, grywalizacja, trening kompetencyjny w Sali poświęcony tylko ćwiczeniom praktycznym oraz czas przeznaczony na pracę własną Uczestnika: preworki, postworki, Action Plan. Grupa szkoleniowa nie może przekraczać 10 osób. Procesy trwają zwykle od 3 do max 6 mcy, są intensywną formą przygotowania nowego menedżera do roli.

Komunikacja w projekcie – w trakcie całego procesu dbamy o komunikację bezpośrednią ze Sponsorem projektu, z Uczestnikami oraz ich Przełożonymi – dla projektów blended – komunikacja realizowana jest za pomocą spotkań online i platformy (dla Uczestników).

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce

Szkolenia online

Demos espresso

Platformy szkoleniowe

Warsztaty 1:1

Frapuccino session

Treningi kompetencyjne