Nowo mianowany menedżer
Czas trwania: 2 dni

Celem spotkania jest wsparcie osób, które do tej pory formalnie nie pełniły funkcji menedżera. Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie najistotniejszych wiadomości oraz stworzenie okazji do przećwiczenia najważniejszych umiejętności zarządzania pracownikami.
Korzyści:
Poznanie dwóch podstawowych ról menedżera – roli zarządzającego i roli przywódczej oraz przedyskutowanie wyzwań związanych z pogodzeniem tych ról pozwoli na przygotowanie się do trudnych sytuacji, kiedy to oczekiwania przełożonych i podwładnych nie są spójne,
Szkolenie będzie okazją do przemyślenia i zaplanowania celów i zakresu działań menedżerskich w krótkiej perspektywie,
Ocena własnych kompetencji menedżerskich umożliwi zaplanowanie własnego rozwoju w tym zakresie oraz lepsze wykorzystanie swoich silnych stron w pierwszym etapie pełnienia nowej roli,
Poznanie źródeł budowania autorytetu pozwoli na bardziej efektywne korzystanie z różnorodnych źródeł oraz na świadome rozpoczęcie budowania swojej nowej pozycji w zespole,
Przećwiczenie ważnych umiejętności komunikacyjnych ( wystąpienia publiczne, rozmowy z pracownikami) ułatwi wykonywanie tego typu zadań w pracy.

Program:

 1. Role menedżera
  Oczekiwania przełożonych i oczekiwania pracowników: zarządzanie a przywództwo,
  Funkcje zarządcze menedżera: planowanie- organizowanie- monitoring i kontrola- odbiór zadania,
  Funkcje przywódcze: budowanie pozytywnej atmosfery, motywowanie, rozwijanie pracowników
 2. Pierwsze 100 dni nowo mianowanego menedżera – lista kontrolna (planowanie, wskaźniki sukcesu)
 3. Budowanie autorytetu.
  Co buduje autorytet u podwładnych i u przełożonych,
  Komunikacja a budowanie autorytetu,
  Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą mieć wpływ na budowanie autorytetu,
  Udzielanie informacji zwrotnej pracownikom (pochwały, krytyka, dyscyplinowanie).
 4. Wystąpienia publiczne menedżera
  Prowadzenie zebrań z załogą,
  Prezentacja wyników wobec przełożonych.
 5. Organizowanie komunikacji i zarządzanie czasem własnym.
  Efektywne przekazywanie informacji oraz jej odbiór ( pisemne i ustne formy komunikowania się),
  Komunikacja jako narzędzie budowania porozumienia,
  Ustalanie priorytetów jako podstawa zarządzania własnym czasem,
  Własne nawyki a efektywność zarządzania czasem.
 6. Analiza aktualnego poziomu kompetencji menedżerskich.
  Samoocena
  Plan rozwoju

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce