Prowadzenie spotkań
Szkolenie prowadzenie spotkań
Czas trwania: 1 dzień

Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej czynników, które mają wpływ na efektywność tej formy komunikacji oraz rozwój umiejętności przygotowywania i prowadzenia spotkań.
Korzyści:
Poznanie różnorodnych celów spotkań – dobór charakteru i formy spotkania do celu,
Rozwój umiejętności wykorzystywania tej formy komunikacji (dobór uczestników, formy, przygotowanie, prowadzenie),
Rozwój wiedzy w zakresie wykorzystywania różnorodnych technik prowadzenia spotkań,
Rozwój umiejętności obserwowania efektywności postępu prac w czasie spotkania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Program:

  1. Zebrania – pożeracz czasu czy efektywne narzędzie komunikowania się i rozwiązywania problemów – cechy efektywnego spotkania, jak przeprowadzić audyt spotkań w firmie.
  2. Etapy efektywnego spotkania: planowanie-przeprowadzenie- czynności po spotkaniu.
  3. Rodzaje spotkań: informacyjne, edukacyjne, motywacyjne, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji– dopasowanie formy spotkania do celu.
  4. Formy pracy grupy w czasie spotkania – prezentacja, dyskusja, praca w podgrupach, burza mózgów (cechy, sztuka prowadzenia)
  5. Grupowe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji– zasady, zalety, pułapki.
  6. Trudne zachowania w czasie spotkań i metody radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczestników.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce