Sales management
(Zarządzanie zespołem handlowców)
Czas trwania: 2 dni

Dla kogo?

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy bezpośrednio zarządzają zespołami handlowców w terenie jak i telesprzedawcami.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem sprzedażowym, ze szczególnym uwzględnieniem własnych mocnych stron i obszarów do poprawy oraz aspektów budowania relacji z handlowcami i w zespole.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Budować zespół z wykorzystaniem potencjału jego członków
 • Dostosowywać styl menedżera do etapu rozwoju zespołu
 • Poprawić komunikację interpersonalną
 • Wygłosić profesjonalne Exposé szefa Sprzedaży
 • Zarządzać konfliktem w zespole
 • Radzić sobie z trudnymi handlowcami
 • Prowadzić efektywny coaching handlowców

Ramowy program szkolenia

Budowanie zespołów i wykorzystanie potencjału jego członków

 • Być zespołem – co to znaczy
 • Wady i zalety pracy w zespole
 • Współpraca, zaangażowanie, odpowiedzialność
 • Analiza ról zespołowych
 • Budowanie zespołu

Dostosowanie stylu menedżera do etapu rozwoju zespołu

 • Dynamika zespołu
 • Dopasowanie stylu zarządzania i autorytetu
 • Wnioski nt. własnego zespołu

Komunikacja interpersonalna

 • Rola komunikacji w skutecznym zarządzaniu zespołem
 • Proces komunikacji – symulacja
 • Skuteczność kanałów komunikacyjnych
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikaty pisemne czy ustne?

Exposé szefa Sprzedaży

 • Istotne elementy exposé
 • Kiedy i jak wygłosić
 • Ćwiczenia praktyczne

Zarządzanie konfliktem w zespole

 • Zrozumienie natury konfliktów
 • Rola konfliktów w organizacji
 • Mój styl zarządzania konfliktem
 • Zarządzanie konfliktem – dopasowanie stylów

Radzenie sobie z trudnym handlowcem

 • Teoria zachowań – zachowanie rodzi zachowanie
 • Czynniki wywołujące i wzmacniające zachowania
 • Teoria zachowań w praktyce – koncentracja na działaniach menedżera a nie na cechach pracownika
 • Studia przypadków podanych przez uczestników
 • Analiza w grupach
 • Propozycje rozwiązań

Coaching handlowy on-the-job

 • Proces coachingu – symulacje i wnioski
 • Kryteria wyboru celu coachingu
 • Zawarcie kontraktu coachingowego
 • Obserwacja pracy i efektów – wyciąganie wniosków
 • Motywująca informacja zwrotna
 • Wyznaczanie celów po coachingu

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce