Assesment Development Center
Czas trwania:

Co wyróżnia ocenę Assessment/Development Center spośród innych metod oceny:

  • Wysoka trafność prognostyczna – podczas sesji badania kompetencji oceniane są zachowania uczestników w praktyce, ich skuteczność (np. z zakresu negocjowania, wywierania wpływu, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, etc). Metoda ta pozwala na poznanie rzeczywistych kompetencji pracownika – stanowi „próbkę” jego zachowań w podobnych sytuacjach w rzeczywistej pracy.
  • Możliwość uzyskania informacji o specyficznych kompetencjach (których nie można zbadać wystandaryzowanymi metodami).
  • Wysoka rzetelność uzyskanych informacji o kompetencjach pracowników.
  • Wysoki poziom szczegółowości uzyskanych informacji.
  • Możliwość zaplanowania indywidualnych działań rozwojowych w odniesieniu do uzyskanych wyników przez każdego z uczestników badania – dostosowanie działań rozwojowych do jego potrzeb, preferowanego stylu działania oraz najskuteczniejszych dla niego metod rozwojowych.

Ze względu na szeroki zakres gromadzonych informacji, ale też ze względu na jej kosztowność – metoda Assessment/Development Center stosowana jest głównie w odniesieniu do ważnych z perspektywy organizacji obszarów biznesowych, bądź kluczowych stanowisk w firmie. Tam gdzie przestają działać wystandaryzowane, jednakowe dla wszystkich firm metody oceny, a podejmowane działania obarczone są dużym ryzykiem, bądź wiążą się z dużymi inwestycjami.

Jak wygląda sesja Assessment/Development Center?

  • Sesja badania kompetencji prowadzona jest przez specjalnie przygotowanego trenera.
  • Oceny kompetencji uczestników dokonują asesorzy.
  • Badania realizowane są w grupach od 6 do max 12 osób.
  • Każdy asesor ocenia 2 – max. 3 osoby, tak więc dla grupy, w której znajduje się 6 uczestników w sesji, ze strony Demos uczestniczy Trener oraz 2-3 asesorów.
  • Aby zachować obiektywizm podczas sesji Asesorzy nie komunikują się z uczestnikami o ile nie wymaga tego treść zadania. Za podawanie instrukcji, udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania uczestników, „opiekę” nad uczestnikami oraz kwestie organizacyjne odpowiada Trener prowadzący.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce