Badanie Executive Trap 2.0

Badanie Executive Trap 2.0 określa zdolność zespołu handlowego do realizacji celów sprzedażowych, wyrażając ją wskaźnikiem %. Na podstawie obserwacji oraz bezpośredniej współpracy z zespołami handlowymi wyodrębniliśmy10 obszarów kluczowych, które w znacznej mierze...

Testy kompetencyjne

Testy kompetencyjne to zarówno jeden ze sposób na lepszą selekcję odpowiednich pracowników, ale też niższe koszty rekrutacji na skutek minimalizacji ryzyka związanego z zatrudnieniem nowego pracownika. To także element właściwego zarządzania zasobami ludzkimi....

Teamwork Development

Teamwork Development to forma rozwoju dedykowana dla całych zespołów, które współpracują ze sobą na co dzień. Metoda opiera się na założeniu, że o skuteczności wysiłków podejmowanych przez grupę ludzi nie decyduje prosta suma...

Sales Competency Scan 2.0

W Demos Polska kładziemy szczególny nacisk na precyzyjne określenie obszarów wymagających wsparcia. W tym celu rekomendujemy wykonanie wśród zespołu handlowców dedykowanych do projektu szkoleniowego bezpłatnej Diagnozy 11 Kluczowych...

Assesment Development Center

Co wyróżnia ocenę Assessment/Development Center spośród innych metod oceny: Wysoka trafność prognostyczna – podczas sesji badania kompetencji oceniane są zachowania uczestników w praktyce, ich skuteczność (np. z zakresu negocjowania, wywierania...