Psychologiczne wsparcie dla pracowników.
Czas trwania:

Wsparcie telefoniczne jest autonomiczną usługą dedykowana dla pracowników wymagających wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach.
Beneficjantom programu zostanie umożliwiony kontakt telefoniczny z doświadczonym psychologiem/coachem, w celu uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych oraz stanach kryzysowych (kryzysy depresyjne, załamania nerwowe, utrata osoby bliskiej, stany lękowe)
Usługa jest realizowana w systemie dyżurów telefonicznych w ramach wykupionego pakietu godzin oraz ustalonego harmonogramu lub w ramach doraźnej pomocy.

Problemy zawodowe:

 • Niepewność związana z kryzysem oraz jego skutkami.
 • Relacje między współpracownikami w czasie intensywnych zmian wywołanych pandemią wirusa COVID-19
 • Zjawiska dotyczące mobbingu
 • Zarządzanie konfliktami i zarządzanie emocjami.
 • Dostosowanie do zmian w miejscu pracy.
 • Zwalnianie pracowników
 • Nadmierny stres z wiązany z pracą.

Kwestie osobiste:

 • Niepokój lub depresja.
 • Radzenia sobie ze stresem.
 • Smutek po starcie osoby bliskiej.
 • Niska samoocena.
 • Nadużywanie substancji psychoaktywnych.
 • Problemy z hazardem.

Problemy rodzinne:

 • Równowaga między pracą, a życiem prywatnym.
 • Obawy dotyczące dzieci.
 • Kwestie związane z relacjami.
 • Rodzicielstwo i problemy związane z rodzicielstwem.
 • Separacja i rozwód.
 • Przemoc domowa

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce