Akademia First Time Manager

TERMIN SZKOLENIA: 25-26.09.2023 MIEJSCE SZKOLENIA: Profi-Lingua, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań CATERING W CENIE SZKOLENIA: przerwa kawowa, lunch Koszt udziału w kursie First Time Manager wynosi 1 880 PLN netto od 1 uczestnika. Cena obejmuje: 16 godzin...

Coaching menedżerski

Jego celem jest: uruchomienie ukrytego potencjału osoby wspieranej (tzw. klienta)wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez klienta zmiany Na Czym Polega Dialog Coachngowy? W trakcie cyklicznych spotkań coachingowych obecność coacha...

Psychologiczne wsparcie dla pracowników.

Wsparcie telefoniczne jest autonomiczną usługą dedykowana dla pracowników wymagających wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach.Beneficjantom programu zostanie umożliwiony kontakt telefoniczny z doświadczonym psychologiem/coachem, w celu uzyskania pomocy w...

Sales management

Dla kogo? Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy bezpośrednio zarządzają zespołami handlowców w terenie jak i telesprzedawcami. Cele szkolenia: Celem...

Zarządzanie różnorodnością

Celem szkolenia jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej pracy z zespołami różnorodnymi, zwłaszcza w odniesieniu do różnic pokoleniowych i kulturowych.Korzyści:• Poszerzenie wiedzy nt. zalet pracy takich zespołów, potrzeb poszczególnych członków zespołu...