Akademia First Time Manager

Program rozwoju miękkich kompetencji, to opracowany przez zespół Demos Polska zestaw 12 modułów tematycznych, dedykowany menedżerom, którzy po raz pierwszy zarządzają zespołem pracowników lub przygotowują się do nowej roli.Akademia FTM dostępna jest w formie...

Coaching menedżerski

Jego celem jest: uruchomienie ukrytego potencjału osoby wspieranej (tzw. klienta)wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez klienta zmiany Na Czym Polega Dialog Coachngowy? W trakcie cyklicznych spotkań coachingowych obecność coacha...

Psychologiczne wsparcie dla pracowników.

Wsparcie telefoniczne jest autonomiczną usługą dedykowana dla pracowników wymagających wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach.Beneficjantom programu zostanie umożliwiony kontakt telefoniczny z doświadczonym psychologiem/coachem, w celu uzyskania pomocy w...

Sales management

Dla kogo? Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy bezpośrednio zarządzają zespołami handlowców w terenie jak i telesprzedawcami. Cele szkolenia: Celem...

Zarządzanie różnorodnością

Celem szkolenia jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej pracy z zespołami różnorodnymi, zwłaszcza w odniesieniu do różnic pokoleniowych i kulturowych.Korzyści:• Poszerzenie wiedzy nt. zalet pracy takich zespołów, potrzeb poszczególnych członków zespołu...