Sales management

Dla kogo? Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy bezpośrednio zarządzają zespołami handlowców w terenie jak i telesprzedawcami. Cele szkolenia: Celem...

Zarządzanie różnorodnością

Celem szkolenia jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej pracy z zespołami różnorodnymi, zwłaszcza w odniesieniu do różnic pokoleniowych i kulturowych.Korzyści:• Poszerzenie wiedzy nt. zalet pracy takich zespołów, potrzeb poszczególnych członków zespołu...

Wprowadzanie zmiany

Celem szkolenia jest ułatwienie menedżerom wprowadzania zmian poprzez poszerzenie wiedzy nt. psychologicznych aspektów tego procesu (tj. zasad i wyzwań związanych z przeprowadzaniem ludzi przez zmianę).Korzyści:Poznanie specyfiki reakcji ludzi na zmianę pozwoli na...

Winning sales management

Dla kogo? Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników zespołów handlowych, Szefów Sprzedaży, Dyrektorów sprzedaży Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem handlowców, ze szczególnym...

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy nt. technik wspierających proces rozwiązywania problemów oraz poszerzenie świadomości psychologicznych czynników, które wpływają na proces podejmowania decyzji. Korzyści: Usystematyzowanie wiedzy nt. procesu rozwiązywania...

Prowadzenie spotkań

Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej czynników, które mają wpływ na efektywność tej formy komunikacji oraz rozwój umiejętności przygotowywania i prowadzenia spotkań.Korzyści:Poznanie różnorodnych celów spotkań – dobór charakteru i formy spotkania do...