Znaczenie szkoleń w rozwiązywaniu konfliktów w zespole
Czas trwania:

Konflikty w pracy są nieuniknione. Duża ilość osób przebywająca ze sobą kilka godzin dziennie i nakładający się na to stres związany z obowiązkami zawodowymi, pośpiech i nerwowe sytuacje – wszystko to może być zarzewiem kłótni i niesnasek w zespole. Wrogo nastawieni do siebie współpracownicy nie pracują efektywnie, dlatego tak ważne jest skuteczne rozwiązywanie konfliktów, w czym mogą pomóc szkolenia.

Na czym polegają szkolenia w rozwiązywaniu konfliktów?

Katalizatorem każdego konfliktu, czy to na gruncie zawodowym, czy towarzyskim, zawsze są emocje. Z oczywistych względów praca, w której nie trudno o stres, może dostarczać wielu złych emocji psujących relacje pomiędzy współpracownikami. Dlatego też jednym z najważniejszych elementów szkoleń z rozwiązywania konfliktów jest kierowanie emocjami i praca nad inteligencją emocjonalną. Trening taki polega na nazywaniu i omawianiu emocji, wskazywaniu tych, które zakłócają pracę, a w końcu na nauce ich wyciszania. Umiejętne zarządzanie emocjami pozwala rzeczowo podejść do sporu, dzięki czemu można go szybciej zakończyć. Ponieważ złe emocje napędzane są przez stres, szkolenia z rozwiązywania konfliktów skupiają się również na tym temacie. Szkoleniowcy pomagają wypracować techniki antystresowe, poznać przyczyny stresu i sposoby zapobiegania jego skutkom. Duży nacisk na szkoleniach kładzie się również na umiejętności interpersonalne, zdolność komunikowania się, omawiania problemów i poszukiwania rozwiązań. Na tego typu szkoleniach prezentowane są różne metody rozwiązywania konfliktów, takie jak negocjacje czy mediacje. Warsztaty mogą przy tym przybierać różne formy, w tym dyskusji, gier symulacyjnych czy wcielania się w role. Wszystko to pomaga wypracować pracownikom strategie radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.

Korzyści ze szkoleń z zarządzania konfliktami w zespole

Jakie faktyczne umiejętności można wynieść ze szkolenia z rozwiązywania konfliktów? To przede wszystkim umiejętność nie tylko wczesnego wykrycia konfliktu, ale przede wszystkim przewidywania i zapobiegania tego typu sytuacjom. Warto jednak pamiętać, że konflikty w zespole nie muszą być czymś negatywnym. Wręcz przeciwnie, umiejętnie rozwiązane mogą korzystnie wpływać na pracę zespołu. Szkolenia ułatwiają to poprzez nabycie umiejętności szybkiego rozpoznawania przyczyn konfliktów i wyciszania złych emocji wśród współpracowników. Pracownicy uczestniczący w szkoleniach potrafią odpowiednio formułować argumenty, słuchać rozmówców i prawidłowo odczytywać ich gesty. Ćwiczą techniki negocjacyjne i asertywność. Dzięki temu możliwa jest efektywna współpraca w zespole, który nie ulega podziałom i jest nastawiony na otwartą komunikację.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce