Zarządzanie

 

Sales management

Dla kogo? Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy bezpośrednio zarządzają zespołami handlowców w terenie jak i telesprzedawcami. Cele szkolenia: Celem...

czytaj dalej

Zarządzanie różnorodnością

Celem szkolenia jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej pracy z zespołami różnorodnymi, zwłaszcza w odniesieniu do różnic pokoleniowych i kulturowych.Korzyści:• Poszerzenie wiedzy nt. zalet pracy takich zespołów, potrzeb poszczególnych członków zespołu...

czytaj dalej

Wprowadzanie zmiany

Celem szkolenia jest ułatwienie menedżerom wprowadzania zmian poprzez poszerzenie wiedzy nt. psychologicznych aspektów tego procesu (tj. zasad i wyzwań związanych z przeprowadzaniem ludzi przez zmianę).Korzyści:Poznanie specyfiki reakcji ludzi na zmianę pozwoli na...

czytaj dalej

Winning sales management

Dla kogo? Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników zespołów handlowych, Szefów Sprzedaży, Dyrektorów sprzedaży Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem handlowców, ze szczególnym...

czytaj dalej

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy nt. technik wspierających proces rozwiązywania problemów oraz poszerzenie świadomości psychologicznych czynników, które wpływają na proces podejmowania decyzji. Korzyści: Usystematyzowanie wiedzy nt. procesu rozwiązywania...

czytaj dalej

Prowadzenie spotkań

Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej czynników, które mają wpływ na efektywność tej formy komunikacji oraz rozwój umiejętności przygotowywania i prowadzenia spotkań.Korzyści:Poznanie różnorodnych celów spotkań – dobór charakteru i formy spotkania do...

czytaj dalej

Prowadzenie rozmów oceniających

Celem warsztatów jest przygotowanie osób oceniających do przeprowadzenia oceny i rozmowy oceniającej zgodnie z przyjętymi standardami oraz z zachowaniem psychologicznych reguł kontaktu z pracownikiem.Korzyści:Poznanie celu (powodów) oceny pracy będzie pomocne w...

czytaj dalej

Prezentowanie wyników, raportów, danych

Celem szkolenia jest rozwój pisemnych i ustnych umiejętności prezentowania istotnych informacji biznesowych w przejrzysty i efektywny sposób.Korzyści:Poznanie zasad przygotowywania przejrzystych raportów z uwzględnieniem celu i odbiorców,Zwrócenie uwagi na częste...

czytaj dalej

Nowo mianowany menedżer

Celem spotkania jest wsparcie osób, które do tej pory formalnie nie pełniły funkcji menedżera. Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie najistotniejszych wiadomości oraz stworzenie okazji do przećwiczenia najważniejszych umiejętności zarządzania...

czytaj dalej

Motywowanie pracowników

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy nt. motywacji człowieka do pracy i różnych podejść do motywowania. Spotkanie ukierunkowane jest także na pogłębienie umiejętności związanych z indywidualizacją sposobów motywowania, rozwój umiejętności komunikacji perswazyjnej...

czytaj dalej

Kierowanie zespołem

Celem spotkania jest uporządkowanie wiedzy nt. roli lidera w kierowaniu zespołem oraz rozwój wybranych umiejętności komunikacyjnych. Spotkanie polecamy osobom, które nabyły umiejętności kierowania poprzez doświadczenie praktyczne, a teraz chciałyby zrewidować...

czytaj dalej

Delegowanie i organizacja pracy

Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy dotyczącej delegowania i organizacji pracy oraz rozwój umiejętności delegowania uprawnień, komunikowania celów, planowania, zarządzania własnym czasem. Korzyści:Zdobycie wiedzy nt. istoty i procesu delegowania może pomóc w...

czytaj dalej

Coachingowy styl przywództwa

Celem szkolenia jest zainspirowanie menedżerów do wykorzystania do zarządzania zespołami doświadczeń płynących min. ze sportu i pracy trenerów sportowych.
Warsztat pokazuje metody i korzyści z coachingowego podejścia do zarządzania, a także ograniczenia tego podejścia.

czytaj dalej

Business presentation skills

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem profesjonalnych prezentacji biznesowych. Korzyści:Uzyskanie wskazówek pomocnych do przygotowania prezentacji biznesowych,Poznanie zasad prowadzenia profesjonalnych prezentacji...

czytaj dalej

Budowanie zaangażowania zespołu i pracowników – 2 dni

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy związanej z uwarunkowaniami, które leżą u podstaw zaangażowania pracowników. Jest to także okazja do wymiany doświadczeń oraz osobistej refleksji dotyczącej potrzebnych działań ukierunkowanych na utrzymanie bądź podniesienie poziomu zaangażowania pracowników.

czytaj dalej