Zarządzanie projektem
Czas trwania:

Zarządzanie projektem (według metodologii PMI)
Warsztat dostarcza podstawowej wiedzy na temat zasad kierowania projektem, narzędzi niezbędnych do planowania i realizacji działań.
Korzyści:
• Poznanie praktycznych zasad pracy w projekcie
• Nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi projektowych umożliwiających optymalizację pracy w ramach projektu
• Dzięki warsztatowi uczestnik nabędzie umiejętności szacowania i kontrolowania ryzyk w projekcie
• Zdobycie umiejętności kształtowania relacji ze sponsorem projektu oraz członkami zespołu projektowego
Co to jest projekt?
• Co to jest zarządzanie projektem, kto je wymyślił i po co
• Czy projekt musi być zarządzany?
• Projekty klasyczne i zwinne
• Procesy w projekcie
• Wskaźniki sukcesu w projektach
Fazy w zarządzaniu projektem
• Fazy i cykl życia projektu
• Etapy, kamienie milowe, produkty cząstkowe
Struktura osobowa projektu
• Zespół Projektowy – dobór ludzi do projektu
• Kierownik Projektu, jego role i źródła władzy
• Sponsor – obowiązki i uprawnienia
• Koordynator – postać niedoceniana
• „Szare eminencje”
Faza przedprojektowa
• Powołanie projektu do życia (zagospodarowanie pomysłu, reakcja na zagrożenie, kryzys), najczęstsze błędy tej fazy
• Przygotowanie Karty Wymagań i Karty Definicji projektów, prezentacje i omówienie
• Opracowanie uzasadnienia biznesowego projektu
• Przygotowanie planu zarządzania relacjami z interesariuszami
• Opracowanie planu zarządzania ryzykiem
• Rozpoznawanie ryzyk
Faza planowania
• Najważniejsze narzędzie – Struktura Podziału Pracy (SPP)
• Jak to robić w praktyce, czemu służy, najczęstsze błędy
• Zarządzanie ryzykiem
• Diagram sieciowy- kolejność zadań, wzajemne powiązania, ścieżka krytyczna, szacowanie czasu
• Matryca RAM
• Harmonogram kontrolny – wykres Gantta
• Optymalizacja działań w projekcie
• Planowanie komunikacji w zespole projektowym
Faza realizacji
• Śledzenie postępów i wyznaczanie nowych ścieżek krytycznych
• Analiza wskaźników
• Formalne zamknięcie projektu i celebracja sukcesu
• Lessons Learned – zbieranie doświadczeń na przyszłość
Podsumowanie
• Prezentacja rezultatów projektu
• Zasady udanego projektu – case study

SimulTrain® to interaktywne narzędzie, dzięki któremu adepci zarządzania projektowego szybko i niewielkim kosztem zdobędą doświadczenie odpowiadające kierowaniu 3-miesięcznym projektem. Symulacja zawiera modelowe i bliskie rzeczywistym przykłady zachowań, umożliwiające jego przeprowadzenie od etapu planowania po realizację. SimulTrain® to również esencja praktyki projektowej, w przygotowaniu której brało udział ponad 800 Kierowników Projektów z całego świata. Zapewniamy bezpieczną naukę, pokazujemy jak uniknąć błędów, które na szczęście popełnili inni. Sam symulator pozwala uczyć się w sposób praktyczny, ciekawy i emocjonujący.
Trudniejsze wersje SimulTrain® (jest ich wiele) są wykorzystywane przez organizacje egzaminujące kandydatów na Profesjonalnych Kierowników Projektów.
Takie obszary, niezbędne do nowoczesnego zarządzania jak przywództwo, zarządzanie zmianą, kwestie odpowiedniego wykorzystania zasobów ludzkich, zarządzanie ryzykiem oraz praca z czynnikiem ludzkim – to wszystko co stanowi o wartości pracy z symulatorem realizacji projektu.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce