Wprowadzanie zmiany
Czas trwania:

Celem szkolenia jest ułatwienie menedżerom wprowadzania zmian poprzez poszerzenie wiedzy nt. psychologicznych aspektów tego procesu (tj. zasad i wyzwań związanych z przeprowadzaniem ludzi przez zmianę).
Korzyści:
Poznanie specyfiki reakcji ludzi na zmianę pozwoli na zrozumienie przeżywanych przez nich emocji i trudności (rozwój empatii, tolerancja) i wypracowanie strategii wsparcia,
Poznanie zagadnień dotyczących wagi komunikacji oraz korzystania z potencjału zespołu może być pomocne w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w trakcie wprowadzania zmiany,
Analiza udanych i nieudanych zmian powinna być pomocna w procesie planowania zmiany i monitorowanie przebiegu oraz podejmowania skutecznych interwencji

Program:

 1. Planowanie zmiany i zarządzanie zmianą od strony techniczno-organizacyjnej, komunikacyjnej i ludzkiej –„O czym najczęściej zapominamy/czego nie bierzemy pod uwagę przy wprowadzaniu zmiany?”.
 2. Style wprowadzania zmiany ( „rewolucyjny czy ewolucyjny”)– czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze stylu.
 3. Reakcje ludzi na zmianę:
  Źródła oporu przed zmianą – przewidywanie oporu przy planowaniu zmiany oraz metod osłabiania oporu
  Fazy reakcji na zmianę
  Różnice w podejściu do zmiany
  Od przeciwnika do zwolennika – planowanie działań ukierunkowanych na zdobycie poparcia dla zmiany
 4. Komunikowanie w czasie zmiany.
  Zarządzanie komunikacją w aspekcie informacyjnym i motywacyjnym (ćwiczenia praktyczne)
  Dyscyplina komunikacyjna, czy reagować na plotki?
  Luki informacyjne – podejmowanie decyzji w warunkach niepewności (zmiana jako proces uczenia się)
 5. Radzenie sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi:
  Rozwiązywanie nieoczekiwanych problemów – siła pracy zespołowej,
  Radzenie sobie ze stresem własnym i członków zespołu (identyfikowanie źródeł stresu, sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem),
  Na czym budować autorytet lidera w czasie zmiany.
 6. Dlaczego zmiany się udają? Warunki sukcesu.

Coachingowy styl przywództwa

Celem szkolenia jest zainspirowanie menedżerów do wykorzystania do zarządzania zespołami doświadczeń płynących min. ze sportu i pracy trenerów sportowych.
Warsztat pokazuje metody i korzyści z coachingowego podejścia do zarządzania, a także ograniczenia tego podejścia.

czytaj dalej

Budowanie zaangażowania zespołu i pracowników – 2 dni

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy związanej z uwarunkowaniami, które leżą u podstaw zaangażowania pracowników. Jest to także okazja do wymiany doświadczeń oraz osobistej refleksji dotyczącej potrzebnych działań ukierunkowanych na utrzymanie bądź podniesienie poziomu zaangażowania pracowników.

czytaj dalej

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce