Testy kompetencyjne
Czas trwania:

Testy kompetencyjne to zarówno jeden ze sposób na lepszą selekcję odpowiednich pracowników, ale też niższe koszty rekrutacji na skutek minimalizacji ryzyka związanego z zatrudnieniem nowego pracownika. To także element właściwego zarządzania zasobami ludzkimi. Dalekosiężnym celem, dla którego organizacje stosują testy kompetencyjne jest wyłonienie, wspieranie oraz zatrzymanie w firmie czy zespole najbardziej utalentowanych jednostek a w przypadku większości pracowników zapewnienie im ścieżki zrównoważonego rozwoju, który ma z kolei się przełożyć na korzystne, wymierne wyniki finansowe w organizacji oraz realizacje jej celów.

Testy, jakie stosujemy w naszej pracy bazują na sprawdzonej metodologii, pozwalają na porównanie kompetencji kandydatów lub pracowników oraz – co często ma ogromne znaczenie, pozwalają na szybkie wyłonienie grona osób, których preferencje zawodowe oraz reakcje na np. stres oraz wyznawanie pewnych wartości np. dążenie do win-win są pożądane przez organizację.

HR managerowie potwierdzają, że wykorzystanie behawioralnych testów kompetencji jest kluczowe w ich pracy. Pracownicy, którzy deklarują wysoki poziom satysfakcji z pracy, również pozytywnie odnoszą się do testów kompetencji jako narzędzia, które umożliwiło im rozwój i zapewniło właściwe miejsce w organizacji, w którym realizują w pełni swój potencjał a firma osiąga najlepsze wyniki.

Niżej przykładowe pytania do analizy preferencji zawodowych (zazwyczaj w kilku wymiarach, około 50-60 pytań).

  1. Potrafię szybko dostrzegać i wykorzystywać nowe możliwości.
  2. Potrafię wytrwale rozwiązywać wiele spraw.
  3. Gdy trzeba coś załatwić, często jestem uważana (y) za osobę autorytarną.


Czekamy na informacje, w jaki sposób możemy pomóc Państwa organizacji osiągać lepsze wyniki i zapewnić optymalna rotację pracowników.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce