Teamwork Development
Czas trwania:

Teamwork Development to forma rozwoju dedykowana dla całych zespołów, które współpracują ze sobą na co dzień. Metoda opiera się na założeniu, że o skuteczności wysiłków podejmowanych przez grupę ludzi nie decyduje prosta suma umiejętności poszczególnych jej członków, ale również ich wzajemne oddziaływania (indywidualne preferencje stylów działania, różnice w wartościach , subiektywna ocena intencji, które towarzyszą różnym typom zachowań). Warsztat jest prowadzony przez doświadczonych trenerów oraz asesorów, którzy obserwują i analizują pracę całego zespołu i zawiera elementy:

  • Doskonalenia kompetencji „tu i teraz” – w trakcie Teamwork Developmentu zespoły mają szansę zmierzyć się z różnorodnymi casami, ale też przeanalizować efektywność podejmowanych przez własną grupę działań, zidentyfikować momenty w pracy zespołu, które decydują o wynikach wspólnych wysiłków i przekuwane są na sukcesy lub porażki.
  • Oceny indywidualnych kompetencji pracowników – uczestnicy udzielają sobie anonimowych informacji zwrotnych. Dowiadują się, które z ich zachowań są odbierane jako konstruktywne, wspierające, podnoszące efektywność, a które utrudniają codzienne osiąganie celów.
  • Oceny kompetencji zespołu – asesorzy oceniają efektywność zespołów: mocne strony, obszary wymagające rozwoju oraz identyfikują potencjalne zagrożenia, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać osiąganie celów zespołowych. Informacja ta jest podstawą do zbudowania strategii rozwoju zespołu, ale też praktyczną wskazówką dla managera jak pracować nad zwiększaniem efektywności pracy grup, którymi zarządzają.


Siłą Teamwork Developmentu jest możliwość transferu zdobytej wiedzy i doświadczeń na wymiar zawodowy – uczestnicy analizują efektywność własnych zachowań jako grupy, dostają informację zwrotną jak są postrzegani w zespole. Przełożeni otrzymują informacje dotyczą całego zespołu, uwzględniające wewnętrzną jakość współpracy, czynniki wpływające na sukces lubą mogące przesądzić o porażce zespołu. Jedni i drudzy bogatsi o tę wiedzę wracają do realizacji codziennych zadań mogąc aktywnie wpływać na usprawnienie działań zespołu

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce