jak to robimy

Celem szkolenia jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej pracy z zespołami różnorodnymi, zwłaszcza w odniesieniu do różnic pokoleniowych i kulturowych.

Korzyści:

 • Poszerzenie wiedzy nt. zalet pracy takich zespołów, potrzeb poszczególnych członków zespołu może być przydatne do lepszego wykorzystanie potencjału członków zespołów różnorodnych i do budowania pozytywnej atmosfery pracy
 • Poznanie działań, jakie podejmują firmy i kierownicy, aby wesprzeć integrację bądź akceptację różnic, może być pomocne w opracowaniu indywidualnych strategii działania w odniesieniu do konkretnych zespołów prowadzonych przez uczestników.

Program:

 1. Źródła różnorodności (np. kompetencje, cechy osobowe i postawy, doświadczenia pokoleniowe i kulturowe, płeć),
 2. Zalety i wady zespołów różnorodnych, wyzwania stojące przed członkami zespołów i liderami,
 3. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową:
  • Charakterystyka poszczególnych pokoleń pod kątem ich doświadczeń, postaw, oczekiwań, potrzeb i kompetencji,
  • Dopasowanie sposobu kierowania do specyfiki pokoleniowej zespołu,
  • Zarządzanie zespołem różnym pokoleniowo – budowanie współpracy, rozwiązywanie konfliktów, rozwój, wykorzystanie silnych stron każdego pokolenia,
 4. Zarządzanie różnorodnością kulturową:
  • Różnorodność kulturowa jako rozwijający się trend rzeczywistości rynku pracownika,
  • Przykłady działań ukierunkowanych na ułatwienie integracji osób z odmiennych kultur,
  • Wyzwania związane z zarządzaniem zespołem różnym kulturowo – znaczenie tolerancji, poszanowania zasad, integracji, sposobu komunikacji, poznania podstaw języka i kultury danej narodowości.

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!