jak to robimy

Celem szkolenia jest ułatwienie menedżerom wprowadzania zmian poprzez poszerzenie wiedzy nt. psychologicznych aspektów tego procesu (tj. zasad i wyzwań związanych z przeprowadzaniem ludzi przez zmianę).

Korzyści:

 • Poznanie specyfiki reakcji ludzi na zmianę pozwoli na zrozumienie przeżywanych przez nich emocji i trudności (rozwój empatii, tolerancja) i wypracowanie strategii wsparcia,
 • Poznanie zagadnień dotyczących wagi komunikacji oraz korzystania z potencjału zespołu może być pomocne w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w trakcie wprowadzania zmiany,
 • Analiza udanych i nieudanych zmian powinna być pomocna w procesie planowania zmiany i monitorowanie przebiegu oraz podejmowania skutecznych interwencji.

Program:

 1. Planowanie zmiany i zarządzanie zmianą od strony techniczno-organizacyjnej, komunikacyjnej i ludzkiej –„O czym najczęściej zapominamy/czego nie bierzemy pod uwagę przy wprowadzaniu zmiany?”.
 2. Style wprowadzania zmiany ( „rewolucyjny czy ewolucyjny”)– czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze stylu.
 3. Reakcje ludzi na zmianę:
  • Źródła oporu przed zmianą – przewidywanie oporu przy planowaniu zmiany oraz metod osłabiania oporu
  • Fazy reakcji na zmianę
  • Różnice w podejściu do zmiany
  • Od przeciwnika do zwolennika – planowanie działań ukierunkowanych na zdobycie poparcia dla zmiany
 4. Komunikowanie w czasie zmiany.
  • Zarządzanie komunikacją w aspekcie informacyjnym i motywacyjnym (ćwiczenia praktyczne)
  • Dyscyplina komunikacyjna, czy reagować na plotki?
  • Luki informacyjne – podejmowanie decyzji w warunkach niepewności (zmiana jako proces uczenia się)
 5. Radzenie sobie z sytuacjami nieprzewidzianymi:
  • Rozwiązywanie nieoczekiwanych problemów – siła pracy zespołowej,
  • Radzenie sobie ze stresem własnym i członków zespołu (identyfikowanie źródeł stresu, sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem),
  • Na czym budować autorytet lidera w czasie zmiany.
 6. Dlaczego zmiany się udają? Warunki sukcesu.

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!