jak to robimy

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników zespołów handlowych, Szefów Sprzedaży, Dyrektorów sprzedaży.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem handlowców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów budowania autorytetu lidera.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Dostosować styl zarządzania do typu handlowca i sytuacji
 • Budować własny autorytetu lidera Sprzedaży
 • Tworzyć efektywne modele motywacyjne
 • Podejmować trafne decyzje i skutecznie kontrolować ich wdrażanie
 • Motywować i nagradzać pracowników
 • Budować strategię rozwoju sił sprzedażowych

Ramowy program szkolenia

 1. Pozyskiwanie najlepszych
  • Budowanie wizerunku pracodawcy
  • Przeprowadzenie efektywnego procesu rekrutacji
  • Przygotowanie planu wdrożenia handlowców 4 tygodnie/6 miesięcy
 2. Dostosowanie stylu zarządzania do typu handlowca i sytuacji
  • Mój styl zarządzania – kwestionariusz autoanalizy
  • Style zarządzania i dojrzałość pracowników
  • Analiza dojrzałości pracowników - test
  • Jak dopasować styl zarządzania do typu handlowca i sytuacji
  • Zarządzanie „Gwiazdami sprzedaży”
 3. Planowanie rozwoju handlowców
  • Poziom wiedzy merytorycznej
  • Poziom umiejętności oraz technik sprzedaży
  • Poziom aktywności sprzedażowej (wydajność)
 4. Studium przypadku – Hubert Wagner
  • Fragment film wideo „Jak budowałem i motywowałem zwycięski team”
  • Najbardziej skuteczne metody wg Huberta Wagnera
 5. Podejmowanie decyzji
  • Proces podejmowania decyzji
  • Kryteria i wagi
  • Model racjonalny a droga na skróty
  • Podejmowanie decyzji w grupach
  • Jak ulepszyć grupowe podejmowanie decyzji
 6. Motywowanie i nagradzanie handlowców
  • Co mnie motywuje – test autoanalizy
  • Teorie motywacji – krótkie omówienie
  • Zabawy motywacyjne
  • Określanie potrzeb i czynników motywujących własnych pracowników
  • Pieniądze – czynnik motywujący?
  • Wywieranie wpływu
 7. Budowanie efektywnych systemów motywacyjnych
  • Modele motywacyjne FMCG, B2B
  • Systemy oparte o ZPC
  • Systemy powiązane z realizacja year to date, early bird
  • Bonusy miesięczne, kwartalne, roczne – za i przeciw
  • Wybór systemu w odniesieniu do cyklu rozwoju firmy/zespołu
 8. Nagradzanie
  • Świętowanie sukcesów
  • Wyróżnianie najlepszych

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!