jak to robimy

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy bezpośrednio zarządzają zespołami handlowców w terenie jak i telesprzedawcami.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem sprzedażowym, ze szczególnym uwzględnieniem własnych mocnych stron i  obszarów do poprawy oraz aspektów budowania relacji z handlowcami i w zespole.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Budować zespół z wykorzystaniem potencjału jego członków
 • Dostosowywać styl menedżera do etapu rozwoju zespołu
 • Poprawić komunikację interpersonalną
 • Wygłosić profesjonalne Exposé szefa Sprzedaży
 • Zarządzać konfliktem w zespole
 • Radzić sobie z trudnymi handlowcami
 • Prowadzić efektywny coaching handlowców

Ramowy program szkolenia

 1. Budowanie zespołów i wykorzystanie potencjału jego członków
  • Być zespołem – co to znaczy
  • Wady i zalety pracy w zespole
  • Współpraca, zaangażowanie, odpowiedzialność
  • Analiza ról zespołowych
  • Budowanie zespołu
 2. Dostosowanie stylu menedżera do etapu rozwoju zespołu
  • Dynamika zespołu
  • Dopasowanie stylu zarządzania i autorytetu
  • Wnioski nt. własnego zespołu
 3. Komunikacja interpersonalna
  • Rola komunikacji w skutecznym zarządzaniu zespołem
  • Proces komunikacji – symulacja
  • Skuteczność kanałów komunikacyjnych
  • Komunikacja niewerbalna
  • Komunikaty pisemne czy ustne?
 4. Exposé szefa Sprzedaży
  • Istotne elementy exposé
  • Kiedy i jak wygłosić
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Zarządzanie konfliktem w zespole
  • Zrozumienie natury konfliktów
  • Rola konfliktów w organizacji
  • Mój styl zarządzania konfliktem
  • Zarządzanie konfliktem – dopasowanie stylów
 6. Radzenie sobie z trudnym handlowcem
  • Teoria zachowań - zachowanie rodzi zachowanie
  • Czynniki wywołujące i wzmacniające zachowania
  • Teoria zachowań w praktyce - koncentracja na działaniach menedżera a nie na cechach pracownika
  • Studia przypadków podanych przez uczestników
  • Analiza w grupach
  • Propozycje rozwiązań
 7. Coaching handlowy on-the-job
  • Proces coachingu – symulacje i wnioski
  • Kryteria wyboru celu coachingu
  • Zawarcie kontraktu coachingowego
  • Obserwacja pracy i efektów - wyciąganie wniosków
  • Motywująca informacja zwrotna
  • Wyznaczanie celów po coachingu

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!