jak to robimy

Celem warsztatów jest przygotowanie osób oceniających do przeprowadzenia oceny i rozmowy oceniającej zgodnie z przyjętymi standardami oraz z zachowaniem psychologicznych reguł kontaktu z pracownikiem.

Korzyści:

 • Poznanie celu (powodów) oceny pracy będzie pomocne w rzetelnym przygotowaniu się do tego zadania (aspekt poznawczy i motywacyjny),
 • Rozwinięcie umiejętności korzystania z jasnych kryteriów oceny,
 • Rozwinięcie wiedzy i umiejętności dotyczące struktury i sposobu prowadzenia rozmowy komunikującej ocenę pracy,
 • Rozwinięcie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych ( zadawanie pytań, słuchanie, przekazywanie oceny z uzasadnieniem, negocjowanie).

Program:

 1. Wyzwania stojące przed osobą dokonującą oceny.
 2. Cele oceny, ocena bieżąca i okresowa, funkcje oceny.
 3. Wstęp do rozmowy oceniającej - ocena pod kątem zdefiniowanych kryteriów.
 4. Struktura rozmowy oceniającej:
  • Wstęp – przypomnienie celu spotkania, kryteriów oceny
  • Dyskusja na temat oceny pracy za poprzedni okres - ustalenie wspólnego z pracownikiem stanowiska
  • Uwagi i ustalenia na przyszłość: potrzeby szkoleniowe, plany działania, cele itp.
  • Zakończenie
 5. Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu rozmów:
  • Ćwiczenie uważnego słuchania ( w tym techniki komunikacji: klaryfikacja, podsumowanie, parafraza),
  • Ćwiczenie przekazywania informacji zwrotnej,
  • Trudne sytuacje – rozwój umiejętności negocjowania,

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!