jak to robimy

Celem szkolenia jest rozwój pisemnych i ustnych umiejętności prezentowania istotnych informacji biznesowych w przejrzysty i efektywny sposób.

Korzyści:

 • Poznanie zasad przygotowywania przejrzystych raportów z uwzględnieniem celu i odbiorców,
 • Zwrócenie uwagi na częste trudności i błędy w zakresie prezentowania wyników i danych oraz przygotowywania raportów może pomóc uniknąć ich w praktyce,
 • Przećwiczenie prezentacji wyników powinno być pomocne w realizacji tego zadania w praktyce oraz w tworzeniu profesjonalnego wizerunku prezentera.

Program:

 1. Wstęp:
  • ustne i pisemne formy prezentowania wyników, raportów i danych,
  • wpływ profesjonalizmu raportów na biznes oraz wizerunek autora,
  • najczęstsze błędy i trudności pojawiające się przy tworzeniu i prezentowaniu wyników, danych.
 2. Przygotowanie prezentacji ustnej:
  • Określanie celu i zakresu prezentacji (zakresu danych, wyników, wniosków),
  • Dopasowanie zakresu i sposobu prezentacji do różnych typów odbiorców (zakres i sposób prezentowanych danych) – poziom zarządzania/ specjalizacja odbiorcy, style myślenia,
  • Przygotowanie przejrzystej, logicznej struktury (np. od ogółu do szczegółu, etapy działań projektowych, wyniki i ich interpretacja, 4P itp.)
  • Sposoby wizualizacji ułatwiające szybki odbiór – świadome korzystanie z możliwości, które daje Power Point, Excel, Word
  • Przygotowanie się prezentera (prezentacja wyników, komentarzy i interpretacji, odpowiedzi na pytania)
 3. Prowadzenie prezentacji i prowadzenie dyskusji – ćwiczenia praktyczne (zwięzłość, rzeczowość, adekwatność i obrazowość w komunikacji, odpowiadanie na pytania, prowadzenie dyskusji problemowej)
 4. Tworzenie przejrzystych raportów – przypomnienie zasad komunikacji pisemnej ( techniki wspierające budowanie przejrzystych tekstów, przykładowa struktura raportowania)
 5. Podsumowanie – lista kontrolna dla osoby przygotowującej i prezentującej dane, wyniki, raporty.

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!