jak to robimy

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy nt. motywacji człowieka do pracy i różnych podejść do motywowania. Spotkanie ukierunkowane jest także na pogłębienie umiejętności związanych z indywidualizacją sposobów motywowania, rozwój umiejętności komunikacji perswazyjnej oraz uwrażliwienie na czynniki powodujące demotywację.

Korzyści:

 • Poznanie różnicy pomiędzy motywacją wewnętrzną i zewnętrzną – zrozumienie swojej roli we wspieraniu motywacji pracownika,
 • Poznanie sposobów budowania motywacji wewnętrznej i automotywacji,
 • Rozwinięcie umiejętności motywowania pozafinansowego ( dobór środków, komunikacja)
 • Rozwinięcie umiejętności indywidualizacji podejścia motywacyjnego z uwzględnieniem cech osobowych, kompetencji, aktualnych potrzeb i oczekiwań pracownika,
 • Poznanie zagadnienia postaw i przekonań człowieka oraz możliwości wpływania na zmianę nieefektywnych przekonań,
 • Rozwinięcie umiejętności przekonywania w rozmowie.

Program:

 1. Motywacja a motywowanie – czym się różnią, wskaźniki motywacji, jaka jest rola przełożonego w utrzymywaniu motywacji pracownika, kiedy interweniować odnośnie motywacji pracownika, dwie filozofie podejścia do motywowania: filozofia „kija i marchewki” oraz filozofia podejścia partnerskiego.
 2. Automotywacja i sposoby utrzymywania automotywacji do pracy, jak wspierać proces uczenia się automotywacji u pracownika.
 3. Zrozumienie natury motywacji:
  • Racjonalne i emocjonalne źródła motywacji do pracy:
   • Źródła racjonalne: korzyści materialne , cele,
   • Źródła emocjonalne: natura pracy, realizacja indywidualnych potrzeb emocjonalnych człowieka,
  • Zmienna natura motywacji w czasie:
   • Zmienne potrzeby człowieka w ciągu życia,
   • Rytm dobowy a sprawność psychofizyczna człowieka.
  • Źródła i skutki demotywacji.
 4. Metody motywowania.
  • Pierwsza zasada- nie demotywuj: dostosuj podejście do pracownika w odniesieniu do jego cech osobowych, kompetencji,
  • Druga zasada – jeśli to możliwe – dobieraj osoby zmotywowane, takie, które same potrafią się motywować,
  • Trzecia zasada- sam bądź zmotywowany ( pokaż, że zależy Ci na celach i na ludziach),
  • Czwarta zasada – poszukuj sposobów zaspokajania aktualnych potrzeb pracowników, bądź elastyczny,
  • Piąta zasada – jasno komunikuj oczekiwania, udzielaj informacji zwrotnej, wpieraj rozwój.
 5. Metody przekonywania i praca nad zmianą postaw ( czym są postawy, czy możemy je zmieniać, jak dostosowywać argumentację)

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!