jak to robimy

Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy dotyczącej delegowania i organizacji pracy oraz rozwój umiejętności delegowania uprawnień, komunikowania celów, planowania, zarządzania własnym czasem.

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy nt. istoty i procesu delegowania może pomóc w bardziej efektywnym przydzielaniu zadań pracownikom i dawaniu im samodzielności,
 • Uporządkowanie wiedzy nt. procesu organizacji pracy może być pomocne zarówno w codziennych, rutynowych działaniach jak i może być wykorzystane przy nowych projektach,
 • Rozwój wiedzy nt. metod planowania oraz  źródeł własnej nieefektywności w zarządzaniu czasem pozwoli na świadomą pracę nad własnymi nawykami i umiejętnościami w zakresie zarządzania czasem.

Program:

 1. Planowanie i organizacja pracy zespołu.
  • Cykl zarządzania: planowanie-organizowanie-monitoring-odbiór i ocena
  • Funkcje (działania):
   • Wyznaczanie celu ogólnego i celów szczegółowych,
   • Opracowanie przepływu pracy (mapowanie procesu w mikroskali)
   • Określenie zadań i zakresów obowiązków dla poszczególnych osób w określonych perspektywach czasowych ( formalne i nieformalne)
   • Zabezpieczenie zasobów
   • Określenie sposobów komunikacji, monitorowania i kontroli efektów pracy
   • Przydzielenie zadań
   • Monitoring realizacji
 2. Delegowanie zadań i uprawnień.
  • Czym jest delegowanie, różnica pomiędzy delegowaniem a zlecaniem zadania
  • Zalety delegowania
  • Etapy delegowania
 3. Organizacja pracy własnej i zarządzaniem czasem.
  • Własne nawyki i cechy osobowe a sposób wykorzystania czasu, radzenie sobie z „pożeraczami czasu”
  • Mit wielozadaniowości – przede wszystkim koncentracja
  • Radzenie sobie z natłokiem zadań: ustalanie priorytetów, delegowanie, negocjowanie terminów
  • Planowanie na piśmie – metoda ALPEN, zasada 60/40, zasada Pareto

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!