jak to robimy

Celem szkolenia jest zainspirowanie menedżerów do wykorzystania do zarządzania zespołami doświadczeń płynących min. ze sportu i pracy trenerów sportowych.

Warsztat pokazuje metody i korzyści z coachingowego podejścia do zarządzania, a także ograniczenia tego podejścia.

Korzyści:

 • Poznanie zasad i metod coachingowego stylu kierowania, zalet i ograniczeń,
 • Przećwiczenie wybranych umiejętności coachingowych (obserwowanie, słuchanie i zadawanie pytań, podsumowywanie i feedback) wykorzystywanych w procesie kierowania w oparciu o ten styl

Program:

 1. Wprowadzenie: coaching w biznesie - dlaczego liderzy przejęli pomysły prowadzenia zespołów od trenerów sportowych,
 2. Charakterystyka coachingowego stylu kierowania:
  • Proces kierowania: charakterystyka podejścia coachingowego na etapie ustalania celów i planowania, realizacji zadań, odbioru, oceny zadania, wynagradzania, planowania rozwoju,
  • Zakres odpowiedzialności- za co odpowiada przywódca („coach”) a za co pracownik/zespół,
  • Narzędzia pracy coacha: cele, umiejętności komunikacyjne, planowanie rozwoju, premiowanie i nagradzanie,
  • „Coaching uproszczony” – styl prowadzenia rozmów z pracownikiem i zespołem ( styl komunikacji),
  • Zalety i ograniczenia tego stylu kierowania.
 3. Umiejętności prowadzenia zespołu w stylu coachingowym – ćwiczenia praktyczne:
  • Komunikowanie się w stylu coachingowym – umiejętność zadawania pytań, uważnego słuchania, podsumowywania,
  • Ustalanie celów i zadań – ocena poziomu ambicji i kompetencji zespołu czy pracownika, określanie indywidualnych celów rozwojowych i korzyści, doinformowanie,
  • Rozwiązywanie problemów w procesie realizacji zadań – podejście konsultacyjne i wspierające,
  • Udzielanie rozwojowej informacji zwrotnej pracownikom i zespołom,
  • Praca grupowa i indywidualna w chwilach demotywacji,
  • Ocena i odbiór zadań ( analiza poziomu zrealizowanych celów).

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!