jak to robimy

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem profesjonalnych prezentacji biznesowych.

Korzyści:

 • Uzyskanie wskazówek pomocnych do przygotowania prezentacji biznesowych,
 • Poznanie zasad prowadzenia profesjonalnych prezentacji biznesowych,
 • Przećwiczenie wystąpień i możliwość uzyskania porad, informacji zwrotnej i wskazówek rozwojowych
 • Przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w czasie wystąpień.

Program:

 1. Przygotowanie prezentacji:
  • Przygotowanie treści i struktury prezentacji
  • Przygotowanie środków wizualnych ( prezentacji w Power Point, materiałów pomocniczych itp.)
  • Przygotowanie wypowiedzi
 2. Struktura prezentacji:
  • Potrzeby odbiorcy w zakresie struktury prezentacji ( zapamiętywanie; przyciąganie i utrzymywanie uwagi; motywacja do słuchania, zrozumienie)
  • Prezentacyjne „4 P” (pozycja, problem, podejście, propozycja)
  • Prezentacyjne „4P” w praktyce - ćwiczenie na praktycznych przykładach Uczestników
 3. Dobór treści prezentacji:
  • Dopasowanie treści prezentacji z uwzględnieniem celu prezentacji, czasu trwania, cech osobowych oraz poziomu wiedzy merytorycznej odbiorcy ( analiza konkretnych przykładów uczestników)
  • Kryteria podejmowania decyzji odnośnie poziomu ogólności/ szczegółowości prezentowanych danych
 4. Perswazja w prezentacji:
  • Metody prezentowania zagadnień wobec osób spoza grona specjalistów w danej dziedzinie (przykłady, pokaz, odniesienia, rekomendacje z uwzględnieniem korzyści istotnych z pkt widzenia odbiorcy itp.)
  • Znaczenie techniki prezentacji dla jej odbioru
 5. Technika prowadzenia prezentacji ( zachowanie wymogów utrzymywania logiki, przejrzystości, atrakcyjności wypowiedzi)
 6. Odpowiadanie na możliwe pytania ze strony odbiorców ( burza mózgów – najtrudniejsze pytania)

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!