jak to robimy

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy związanej z uwarunkowaniami, które leżą u podstaw zaangażowania pracowników. Jest to także okazja do wymiany doświadczeń oraz osobistej refleksji dotyczącej potrzebnych działań ukierunkowanych na utrzymanie bądź podniesienie poziomu zaangażowania pracowników.

Korzyści:

 • Uściślenie pojęcia zaangażowanie, odróżnienie go od „motywacji” pozwoli na wyodrębnienie spośród grona pracowników tych, których ze względu na swój poziom zaangażowania warto rozwijać,
 • Zrozumienie uwarunkowań zaangażowania może być pomocne w opracowaniu strategii swojego podejścia zarządczego,
 • Rozwój wybranych umiejętności kierowniczych takich jak: planowanie personalne na poziomie zespołu, wykorzystywanie potencjału pracownika, dążenie do stworzenia właściwych warunków sprzyjających zaangażowaniu.

Program:

 1. Wprowadzenie
  • Czym jest zaangażowanie w pracy? Poziomy zaangażowania wg Instytutu Gallupa, objawy zaangażowania,
  • Emocjonalny wymiar zaangażowania, wyniki badań poziomu zaangażowania pracowników w Polsce,
  • Zmiana pokoleniowa a zaangażowanie.
 2. Budowanie zaangażowania na poziomie zespołu:
  • Działania lidera zespołu:
   - Przykład osobisty,
   - Dobór członków zespołu pod kątem proaktywnej postawy- mechanizmy społecznego wpływu, docenianie wkładu,
   - Rozwój samodzielności pracowników – delegowanie, coachingowy styl kierowania, zrównoważenie celów biznesowych i celów rozwojowych pracownika, dopasowanie stylu i miejsca pracy do preferencji pracownika,
   - Budowanie pozytywnych, otwartych relacji z pracownikiem.
   - Wypalenie zawodowe pracownika – rola przełożonego.
  • Miejsce pracownika w zespole:
   - Adekwatne wykorzystanie potencjału pracownika ( „jestem potrzebny zespołowi”)
   - Integracja ( „czuję się członkiem zespołu”)

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!