jak to robimy

Warsztat dostarcza podstawowej wiedzy na temat zasad kierowania projektem, narzędzi niezbędnych do planowania i realizacji działań.

Korzyści:

 • Poznanie praktycznych zasad pracy w projekcie
 • Nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi projektowych umożliwiających optymalizację pracy w ramach projektu
 • Dzięki warsztatowi uczestnik nabędzie umiejętności szacowania i kontrolowania ryzyk w projekcie
 • Zdobycie umiejętności kształtowania relacji ze sponsorem projektu oraz członkami zespołu projektowego

Co to jest projekt?

 • Co to jest zarządzanie projektem, kto je wymyślił i po co
 • Czy projekt musi być zarządzany?
 • Projekty klasyczne i zwinne
 • Procesy w projekcie
 • Wskaźniki sukcesu w projektach

Fazy w zarządzaniu projektem

 • Fazy i cykl życia projektu
 • Etapy, kamienie milowe, produkty cząstkowe

Struktura osobowa projektu

 • Zespół Projektowy – dobór ludzi do projektu
 • Kierownik Projektu, jego role i źródła władzy
 • Sponsor – obowiązki i uprawnienia
 • Koordynator – postać niedoceniana
 • „Szare eminencje”

Faza przedprojektowa

 • Powołanie projektu do życia (zagospodarowanie pomysłu, reakcja na zagrożenie, kryzys), najczęstsze błędy tej fazy
 • Przygotowanie Karty Wymagań i Karty Definicji projektów, prezentacje i omówienie
 • Opracowanie uzasadnienia biznesowego projektu
 • Przygotowanie planu zarządzania relacjami z interesariuszami
 • Opracowanie planu zarządzania ryzykiem
 • Rozpoznawanie ryzyko

Faza planowania

 • Najważniejsze narzędzie – Struktura Podziału Pracy (SPP)
 • Jak to robić w praktyce, czemu służy, najczęstsze błędy
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Diagram sieciowy- kolejność zadań, wzajemne powiązania, ścieżka krytyczna, szacowanie czasu
 • Matryca RAM
 • Harmonogram kontrolny – wykres Gantta
 • Optymalizacja działań w projekcie
 • Planowanie komunikacji w zespole projektowym

Faza realizacji

 • Śledzenie postępów i wyznaczanie nowych ścieżek krytycznych
 • Analiza wskaźników
 • Formalne zamknięcie projektu i celebracja sukcesu
 • Lessons Learned - zbieranie doświadczeń na przyszłość

Podsumowanie

 • Prezentacja rezultatów projektu
 • Zasady udanego projektu – case study

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!