Wielka rywalizacja najlepszych zespołów projektowych w grze Simultrain®!

Pokaż, że potrafisz lepiej niż inni:

 • przydzielać ludzi do zadań, podejmować kluczowe decyzje,
 • kontrolować, posługując się narzędziami planistycznymi, przebieg realizacji projektu,
 • dbać o zgodność z harmonogramem i budżetem, motywację zespołu oraz najwyższą jakość.

Wszystkie Twoje posunięcia i decyzje będą rejestrowane przez program. Symulacja uwzględnia:

 • indywidualną motywację, poczucie odpowiedzialności i ducha pracy zespołowej,
 • odtwarza wzajemne oddziaływania na siebie kosztów, terminów, czynnika ludzkiego i produktywności.

Turniej Simultrain® pozwala na dostrzeżenie wzajemnych powiązań i zależności, uczy zarządzania ryzykiem, umiejętności współpracy i koordynowania działań zespołu projektowego.

Celem spotkania jest zdobycie przez uczestników doświadczenia odpowiadającego kierowaniu 3-miesięcznym projektem. Symulacja uwzględniając indywidualną motywację, poczucie odpowiedzialności i ducha pracy zespołowej oraz odtwarzając wzajemne oddziaływania na siebie kosztów, terminów, czynnika ludzkiego i produktywności, pozwala na dostrzeżenie wzajemnych powiązań i zależności, uczy zarządzania ryzykiem, umiejętności współpracy i koordynowania działań zespołu projektowego.

Realizacja turnieju Simultrain®:

SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W CIĄGU 2 DNI W SALI WARSZTATOWEJ. SKŁADA SIĘ Z KRÓTKIEJ, PÓŁDNIOWEJ CZĘŚCI TEORETYCZNEJ, WPROWADZAJĄCEJ DO TEMATYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ORAZ Z PÓŁTORADNIOWEJ CZĘŚCI WARSZTATOWEJ, PODCZAS KTÓREJ DOMINUJĄCĄ FORMĄ ZAJĘĆ JEST PRACA W 'ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH.

 • podczas turnieju uczestnicy rywalizują ze sobą w 3 osobowych zespołach (grupa szkoleniowa liczy od 6 do 12 osób). Każdy z Uczestników może być odpowiedzialny za jeden z obszarów zarządzania projektem – motywację uczestników projektu, harmonogram, jakość lub koszty. Mając częściowo rozbieżne cele, uczestnicy, by odnieść sukces, muszą razem wypracować optymalne rozwiązanie i wspólnie podejmować decyzje, działając pod presją czasu i konkurencji. Sam symulator pozwala się uczyć się w sposób praktyczny, ciekawy i emocjonujący.
 • dzięki metodyce SimulTrain® uczestnicy natychmiast widzą konsekwencje swoich działań, śledzą przebieg kosztów, harmonogramu, jakości, a także poziom motywacji zespołu, sesje informacji zwrotnych pozwalają na korygowanie decyzji i ponowną pracę - uczestnicy widzą rezultaty decyzji i wprowadzanych zmian.

Cena: 3900 zł netto
(3 osobowy zespół)

Aby uzyskać informację o najbliższym terminie, skontaktuj się z nami

Godzina: 9:00-17:00

Lokalizacja: Warszawa, ul. Kolejowa 47/Lok-U23

Trener: Wiktor Siegiel

Uczestnicy w zespołach projektowych pracują wspólnie pod okiem trenera nad fazą realizacji dokonując alokacji zasobów ludzkich do zadań w projekcie, następnie realizują założony harmonogram rozwijając i doskonaląc umiejętności:

 • podejmowania decyzji w warunkach presji czasu
 • współpracy w warunkach stresu
 • korzystania z narzędzi przygotowanych w czasie fazy planowania do kontrolowania pracy projektowej
 • oceniania zgodności postępu prac z harmonogramem i podejmowania działań korygujących w razie odchyleń
 • kontroli jakości w projekcie
 • kontroli poziomu motywacji i zasad motywowania członków zespołu projektowego
 • kontrolowania kosztów (porównywanie kosztów rzeczywistych z budżetem) projektu
 • zarządzania zmianami
 • zarządzania ryzykiem
 • prezentacja wyników uzyskanych przez zespoły i omówienie (w połowie gry i na zakończenie)
 • zapoznanie się z wnioskami końcowymi czyli dokładną analizą wszystkich posunięć i decyzji zespołów uczestniczących w grze
 • wnioski
 • przedstawienie i praktyczne zapoznanie się z dokumentacją fazy realizacji – sprawozdawczość i raporty, dokumentowanie zmian, korekty harmonogramów

Na koniec symulacji uczestnicy dostają raport oceniający każdy szczegół swoich działań, pozwalających na dokładną analizę, wyciągnięcie wniosków i rozwój umiejętności kierowania projektem. Punktem kulminacyjnym turnieju jest uroczyste wyłonienie zwycięskiej drużyny.

Serdecznie zapraszamy do rywalizacji o Puchar Demos Simultrain®!

Cena: 3900 zł netto
(3 osobowy zespół)

Aby uzyskać informację o najbliższym terminie, skontaktuj się z nami

Godzina: 9:00-17:00

Lokalizacja: Warszawa, ul. Kolejowa 47/Lok-U23

Trener: Wiktor Siegiel

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!