jak to robimy

W zespołach w każdej organizacji występuje szereg dynamicznych zjawisk, a pośród nich najważniejsze są współpraca i rywalizacja oraz ich wzajemne interakcje. W czasie szkolenia wskażemy i dokładnie omówimy trzy płaszczyzny współpracy w zespole (źródła współpracy): ludzie->zadania->procedury praz plusy i minusy rywalizacji. Zaznaczamy tu także jak ważna jest rola lidera w budowaniu współpracy, oraz jasne zasady obserwacji dynamiki pracy zespołu w tym stosowanie monitoringu i interwencji. Jednym z ćwiczeń, którymi się posłużymy będzie niezwykle przydatne ćwiczenie aktywizujące „Fabryka obrazów”, następnie szeroko omawiane z elementami mini-wykładu. W czasie spotkania przybliżymy działanie i zrozumienie mechanizmów społecznych leżących u podstaw każdej współpracy bądź rywalizacji, pokażemy w jakim zakresie możliwe są działania i interwencja lidera w celu budowania współpracy oraz jak dokonać autodiagnozy własnych tendencji do współpracy/rywalizacji w zespole. Innym z ważnych zjawisk dynamicznych będzie tworzenie się zespołu według M. Belbina i ich wpływ na pracę zespołową, cechy zespołu, fazy rozwoju zespołu oraz plusy i niebezpieczeństwa pracy zespołowej. W czasie pracy na spotkaniu dowiesz się, od czego zależy zachowanie osób w zespole oraz jakie są zadania dla lidera w budowaniu skutecznej współpracy w zespole.

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!