jak to robimy

Praca w zespole a szczególnie zarządzanie związana jest z ważną kompetencją jaką jest prowadzenie rozmów oceniających oraz udzielanie informacji zwrotnej. Zwyczajowo cele rozmów oceniających dzielimy na te sprawujące funkcję kontrolną, motywującą i rozwojową. Na spotkaniu omawiamy kryteria oceny i wyzwania związane z oceną pracy oraz pokazujemy jej prawidłową strukturę, dokładnie omawiamy zarówno wstęp, samoocenę pracownika, prezentację oceny przełożonego, skupiamy się na tym jak najlepiej poprowadzić dyskusję i jak wyciągnąć najbardziej wartościowe wnioski. Na szkoleniu przeprowadzimy studium przypadku, by lepiej widzieć fazy rozmowy, dostrzegać zagrożenia oraz uczyć się korzystać z nadarzających się szans. Dostarczona zostanie także wiedza z zakresu usystematyzowania celów i funkcji rozmów oceniających.

Podstawowe korzyści ze szkolenia:
• Budowanie motywacji do rzetelnego prowadzenia rozmów oceniających
• Przedstawienie struktury rozmowy oceniających
• Ćwiczenie w prowadzeniu rozmów oceniających
• Trudne sytuacje – jak sobie radzić? Role play (odgrywanie ról)

Zawsze angażującym uczestników ćwiczeniem jest tzw. Burza mózgów, w czasie której wychodzą na jaw różne sposoby, systemy i przekonania związane z udzielaniem oraz przyjmowaniem oceny. Celem warsztatu jest przedstawienie nowego zakresu wiedzy w ramach nowej kompetencji prowadzenia rozmów oceniających a następnie zmotywowanie do wprowadzenia zdobytych umiejętności w pracy.

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!