jak to robimy

Jedną z trudniejszych kwestii, szczególnie dla nowo mianowanych pracowników jest zbudowanie pozycji lidera, cieszącego się autorytetem swojego zespołu a jednocześnie będącego skutecznym managerem, nieulegającym presji dawnych kolegów lub presji ludzi, zajmujących się przykładowo projektem dłużej niż on sam. Warto zawsze przy tej okazji przypominać jakie są źródła autorytetu a są nimi: charyzma osobista, wiedza fachowa, sprawowana funkcja, możliwość wpływania na zachowania stosując nagrody i kary i inne. Szkolenie omawia pożądane cechy i zachowania lidera budujące autorytet, zwracamy szczególną uwagę na asertywność jako narzędzie budowania autorytetu i prawidłowych relacji z podwładnymi i przełożonymi.

W czasie spotkania uczestnicy pracują z testami, wypełniają kwestionariusz, analizują fragmenty filmu, pracują zarówno indywidualnie ćwicząc asertywne odpowiedzi i wypowiedzi, jak i w grupie.
Szkolenie dostarcza usystematyzowania wiedzy nt. źródeł budowania autorytetu oraz wdrożenia tej wiedzy w życie, rozwijania umiejętności zachowań budujących autorytet, opartych na asertywnej postawie oraz uczy automotywacji i zarządzanie sobą w pracy lidera.

Dowiesz się:
• Czym jest automotywacja i jakie jest jej znaczenie w pracy lidera
• Jakie możesz stosować sposoby budowania własnej automotywacji
• Nauczysz się zarządzanie sobą, jako podstawy rozwoju lidera
• Zrozumiesz, że by kierować innymi musisz poznać swoje granice a pomogą Ci w tym: samoświadomość, samokontrola i stały trening
• Dowiesz się jakie znaczenie ma wpływ osobistej charyzmy na skuteczność kierowania

Celem szkolenia jest zakończenie indywidualnym planem działania/arkuszem zobowiązań uczestnika oraz zapamiętanie treści i przeniesienie efektów szkolenia w miejsce pracy.

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!