Strefa klienta Learning Cafe

KROK 1/3

Łatwy i szybki zakup bez rejestracji

Dane płatnikaSzkolenie
Zarządzanie sprzedażą: 29 - 30 sierpieńMotywowanie pracowników: 12 - 13 wrzesieńEfektywny multitasking: 27 wrzesieńKierowanie zespołem: 24 - 25 październikUdzielanie informacji zwrotnej: 6 wrzesieńPrzeprowadzenie rozmów korygujących: 20 wrzesieńTechniki relaksacyjne: 11 październikProwadzenie efektywnych spotkań: 19 październikTurnieju Simultrain Master 21 - 22 listopad
Dane do faktury
Adres korespondencji (jeśli inny)


Jestem płatnikiem VAT. Upoważniam Demos Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.Nie jestem płatnikiem VAT. Proszę o wystawienie faktury VAT bez podania numeru NIP i podpisu odbiorcy.