Motywowanie pracowników – szkolenie 2 dni

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy nt. motywacji człowieka do pracy i różnych podejść do motywowania. Spotkanie ukierunkowane jest także na  pogłębienie umiejętności związanych z indywidualizacją sposobów motywowania, rozwój umiejętności komunikacji perswazyjnej oraz uwrażliwienie na czynniki powodujące demotywację.

Korzyści:

 • Poznanie różnicy pomiędzy motywacją wewnętrzną i zewnętrzną – zrozumienie swojej roli we wspieraniu motywacji pracownika,
 • Poznanie sposobów budowania motywacji wewnętrznej i automotywacji,
 • Rozwinięcie umiejętności motywowania pozafinansowego ( dobór środków, komunikacja)
 • Rozwinięcie umiejętności indywidualizacji podejścia motywacyjnego z uwzględnieniem cech osobowych, kompetencji, aktualnych potrzeb i oczekiwań pracownika,
 • Poznanie zagadnienia postaw i przekonań człowieka oraz możliwości wpływania na zmianę nieefektywnych przekonań,
 • Rozwinięcie umiejętności przekonywania w rozmowie.

Program:

 1. Motywacja a motywowanie – czym się różnią, wskaźniki motywacji, jaka jest rola przełożonego w utrzymywaniu motywacji pracownika, kiedy interweniować odnośnie motywacji pracownika, dwie filozofie podejścia do motywowania: filozofia „kija i marchewki” oraz filozofia podejścia partnerskiego.
 1. Automotywacja i sposoby utrzymywania automotywacji do pracy, jak wspierać proces uczenia się automotywacji u pracownika.
 1. Zrozumienie natury motywacji:

a. Racjonalne i emocjonalne źródła motywacji do pracy:

 • Źródła racjonalne: korzyści materialne , cele,
 • Źródła emocjonalne: natura pracy, realizacja indywidualnych potrzeb emocjonalnych człowieka,

b. Zmienna natura motywacji w czasie:

 • Zmienne potrzeby człowieka w ciągu życia,
 • Rytm dobowy a sprawność psychofizyczna człowieka.

c. Źródła i skutki demotywacji.

 1. Metody motywowania.

a. Pierwsza zasada- nie demotywuj: dostosuj podejście do pracownika w odniesieniu do jego cech osobowych, kompetencji,
b. Druga zasada – jeśli to możliwe – dobieraj osoby zmotywowane, takie, które same potrafią się motywować,
c. Trzecia zasada- sam bądź zmotywowany ( pokaż, że zależy Ci na celach i na ludziach),
d. Czwarta zasada – poszukuj sposobów zaspokajania aktualnych potrzeb pracowników, bądź elastyczny,
e. Piąta zasada – jasno komunikuj oczekiwania, udzielaj informacji zwrotnej, wpieraj rozwój.

 1. Metody przekonywania i praca nad zmianą postaw ( czym są postawy, czy możemy je zmieniać, jak dostosowywać argumentację).

Cena: 1490 zł netto

Aby uzyskać informację o najbliższym terminie, skontaktuj się z nami

Godzina: 9:00-17:00

Lokalizacja: Warszawa, ul. Cybernetyki 4a/174

Krzysztof Pilarczyk
Trener

Mówca, facylitator i trener od 1994 roku. Od 24 lat związany z różnymi obszarami życia biznesowego. Menedżer, trener, przedsiębiorca, twórca programów szkoleniowych. Uczestniczył w projekcie tworzenia i organizowania pierwszego w Polsce nowoczesnego centrum handlowego Bogusz Center w Warszawie.

Doświadczenie w budowaniu optymalnych rozwiązań

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!