Kierowanie zespołem – warsztat dla liderów – szkolenie 2 dni

Celem spotkania jest uporządkowanie wiedzy nt. roli lidera w kierowaniu zespołem oraz rozwój wybranych umiejętności komunikacyjnych. Spotkanie polecamy osobom, które nabyły umiejętności kierowania poprzez doświadczenie praktyczne, a teraz chciałyby zrewidować stosowane przez siebie podejście, uporządkować i uzupełnić wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi oraz wymienić się doświadczeniami.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie cech charakteryzujących efektywny zespół oraz sposobów osiągania spójności zespołu może być pomocne do oceny własnego zespołu i zaplanowania dalszych działań ukierunkowanych na budowanie współpracy,
 • Usystematyzowanie wiedzy nt. ról i funkcji, które powinien realizować lider zespołu stworzy okazję do dokonania osobistej refleksji nad tym, czy w praktyce zarządczej nie została pominięta któraś z ról czy funkcji, swoich silnych i słabszych stron w tych rolach,
 • Rozwój wybranych umiejętności (poprzez obserwację lub ćwiczenie) w ramach cyklu kierowania, takich jak: wyznaczanie celów i motywowanie do ich osiągania, dobór ludzi do zadań, delegowanie zadań i odpowiedzialności, prowadzenie rozmów monitorujących i oceniających pracę, udzielanie informacji zwrotnej, rozwiązywanie sytuacji napięć i konfliktów pomiędzy pracownikami,
 • Wymiana doświadczeń odnośnie podejścia do pełnienia funkcji lidera, stylów kierowania i rozwiązywania trudnych sytuacji.

Program:

 1. Czym jest zespół.
 • Czym zespół różni się od grupy,
 • Metody budowania poczucia tożsamości (przynależności) do zespołu – aspekty racjonalne ( cele, organizacja, podział obowiązków, wynagradzanie i premiowanie) i emocjonalne (integracja, poczucie wspólnoty)
 1. Rola lidera w kierowaniu zespołem.
 • Zarządzający (podział pracy, organizowanie i zapewnianie środków, monitoring przebiegu prac , organizowanie procesu komunikacji wewnątrz zespołu i na zewnątrz)
 • Przywódca (wyznaczanie celów i kierunku działań, podejmowanie decyzji, reprezentowanie zespołu, budowanie relacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu),
 • Coach (motywowanie do realizacji wyznaczonych celów, planowanie i wspieranie rozwoju)
 1. Cykl zarządzania w praktyce.
 • Etapy cyklu i zadania menedżera: planowanie, organizowanie, monitoring i kontrola, odbiór zadania i ocena poziomu wykonania,
 • Wyzwania dla menedżera na poszczególnych etapach cyklu,
 • Przypomnienie i rozwój umiejętności związanych z poszczególnymi etapami.
 1. Dobór członków zespołu do zadań.
 • Ocena kompetencji, poziomu motywacji, cech osobowych,
 • Delegowanie zadań i uprawnień.
 1. Czuwanie nad prawidłową atmosferą i współpracą zespołu.
 • Ustalanie i pilnowanie zasad współpracy,
 • Wpływ stylu kierowania lidera na atmosferę w zespole,
 • Rozwiązywanie napięć i konfliktów w zespole.
 1. Pozafinansowe możliwości motywowania.

Cena: 1490 zł netto

Aby uzyskać informację o najbliższym terminie, skontaktuj się z nami

Godzina: 9:00-17:00

Lokalizacja: Warszawa, ul. Kolejowa 47/Lok-U23

Agnieszka Bergtold
Trener, wykładowca i konsultant

Ekspert w zakresie warsztatów o tematyce: sprzedaż i obsługa klienta przez telefon, skuteczna praca w zespole, wystąpienia i autoprezentacja, motywacja, efektywna komunikacja, zarządzanie stresem, prowadzenie spotkań, team building, zarządzanie personelem.

Doświadczenie w budowaniu optymalnych rozwiązań

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!