Business presentation skills – szkolenie 2 dni

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem profesjonalnych prezentacji biznesowych.

Korzyści:

 • Uzyskanie wskazówek pomocnych do przygotowania prezentacji biznesowych,
 • Poznanie zasad prowadzenia profesjonalnych prezentacji biznesowych,
 • Przećwiczenie wystąpień i możliwość uzyskania porad, informacji zwrotnej i wskazówek rozwojowych
 • Przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w czasie wystąpień.

Program:

 1. Przygotowanie prezentacji:
 • Przygotowanie treści i struktury prezentacji
 • Przygotowanie środków wizualnych ( prezentacji w Power Point, materiałów pomocniczych itp.)
 • Przygotowanie wypowiedzi
 1. Struktura prezentacji:
 • Potrzeby odbiorcy w zakresie struktury prezentacji ( zapamiętywanie; przyciąganie i utrzymywanie uwagi; motywacja do słuchania, zrozumienie)
 • Prezentacyjne „4 P” (pozycja, problem, podejście, propozycja)
 • Prezentacyjne „4P” w praktyce - ćwiczenie na praktycznych przykładach Uczestników
 1. Dobór treści prezentacji:
 • Dopasowanie treści prezentacji z uwzględnieniem celu prezentacji, czasu trwania, cech osobowych oraz poziomu wiedzy merytorycznej odbiorcy ( analiza konkretnych przykładów uczestników)
 • Kryteria podejmowania decyzji odnośnie poziomu ogólności/ szczegółowości prezentowanych danych
 1. Perswazja w prezentacji:
 • Metody prezentowania zagadnień wobec osób spoza grona specjalistów w danej dziedzinie (przykłady, pokaz, odniesienia, rekomendacje z uwzględnieniem korzyści istotnych z pkt widzenia odbiorcy itp.)
 • Znaczenie techniki prezentacji dla jej odbioru
 1. Technika prowadzenia prezentacji ( zachowanie wymogów utrzymywania logiki, przejrzystości, atrakcyjności wypowiedzi)
 2. Odpowiadanie na możliwe pytania ze strony odbiorców ( burza mózgów – najtrudniejsze pytania)

Cena: 1490 zł netto

Dostępne terminy: ---

Godzina: 9:00-17:00

Lokalizacja: Warszawa, ul. Cybernetyki 4a/174

Anna Stefaniak
Trener biznesu, zarządzania zmianą i rozwoju osobistego, coach oraz manadżer sprzedaży

Na wielopoziomowe doświadczenie zawodowe Ani składa się: praca z ludźmi w charakterze trenera, coacha, managera. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania, sprzedaży, komunikacji międzyludzkiej, powstawania i rozwiązywania konfliktów a także praktyczne umiejętności jej zastosowania w obszarze budowania zespołu, obsługi klienta i rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie z klientami.

Doświadczenie w budowaniu optymalnych rozwiązań

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!