Sales Competency Scan 2.0
Czas trwania:

W Demos Polska kładziemy szczególny nacisk na precyzyjne określenie obszarów wymagających wsparcia. W tym celu rekomendujemy wykonanie wśród zespołu handlowców dedykowanych do projektu szkoleniowego bezpłatnej Diagnozy 11 Kluczowych Kompetencji Sprzedażowych (Sales Competency Scan 2.0).

Nawet poprawa tylko 3 kluczowych kompetencji może przyczynić się do 30% wzrostu efektywności zespołu. Taki właśnie przyrost poziomu kompetencji odnotowaliśmy wśród 147 zespołów sprzedażowych poddanych diagnozie i korzystających później z różnych form szkoleniowych przygotowanych w oparciu o jej wyniki!

Badanie zostało przygotowane na podstawie obserwacji i analiz procesów sprzedażowych naszych klientów, które umożliwiły przypisanie do wszystkich etapów sprzedaży 11 kluczowych kompetencji handlowych. Dla każdej z kompetencji wybraliśmy 6 najbardziej charakterystycznych zachowań ocenianych w skali od 1 do 10. Pełne badanie obejmuje zarówno samoocenę handlowców, jak i ocenę zespołu dokonaną przez jego menedżera oraz analizę jakościową pozyskanych danych, będącą podstawą do rekomendacji przyszłych działań rozwojowych.

Badanie ankietowe, będące punktem wyjścia dla pozostałych działań, pozwala na określenie luk kompetencyjnych diagnozowanego zespołu. Jedną z jego podstawowych funkcji jest wykluczenie obszarów nie wymagających interwencji, dzięki czemu unika się zbędnych z punktu widzenia efektywności wydatków. Spośród pozostałych – wspólnie z menedżerem badanego zespołu – wybieramy te, którym zostały przypisane najwyższe wagi i proponujemy dla nich specyficzne działania szkoleniowe.

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce