Rozwój w Świecie online
Czas trwania:

Rozwój online stał się wartościowym uzupełnieniem dla tradycyjnych warsztatów na sali szkoleniowej. Klienci szybko zaakceptowali nową formułę dostarczania wiedzy dla swoich pracowników i korzystają z nowych możliwości.

Na podstawie zrealizowanych w ciągu ostatnich 18 miesięcy wielu projektów szkoleniowych w formule online zaobserwowaliśmy kilka prawidłowości:

  • Formuła szkoleń online jest obecnie oceniana jako równie efektywne jak szkolenia realizowane w formule tradycyjnej mimo, że posiada ona zupełnie inną specyfikę, dynamikę oraz sposób przygotowania. Szkolenia realizowane w formule online dostarczamy w blokach 120 minutowych przez co osiągamy maksymalnie duże skupienie uczestników na realizowanych zagadnieniach. Wykorzystujemy platformy komunikacyjne, które dają nam możliwość pełnej interakcji, dostępu do multimediów, a także nagrywania fragmentów lub całych modułów szkoleniowych – co w określonych przypadkach jest bardzo przydatną funkcją.
    Aby jednak osiągnąć efektywność zbliżoną do typowego spotkania na sali szkoleniowej niezbędne jest inne przygotowanie procesu. Chodzi konkretnie o przeniesienie i zakotwiczenie procesu rozwojowego na okres przed spotkaniem online. Może się to odbywać w postaci przygotowania zadań wdrożeniowych, udostępnienie skryptów, case study itp. Dzięki temu Trenerzy spotykają się z uczestnikami, którzy mają już jakąś podstawową wiedzę lub przekonania na temat zaplanowanego zagadnienia i mogą większą część czasu poświęcić na ćwiczenia praktyczne, feedback oraz planowanie indywidualnych kroków rozwojowych z uczestnikami.
  • Szkolenia i warsztaty online są atrakcyjne dla uczestników ponieważ są dynamiczne. Wiemy, że 2 do 4 godzin to optymalny czas dla warsztatowej formy pracy online, a ilość uczestników nie większa niż 8 osób daje realnie duże możliwości interakcji i kontroli sytuacji przez Trenera.
  • Szkolenia i warsztaty online wyróżnia również bardzo elastyczna formuła jeśli chodzi o planowanie i organizację działań, ponieważ 2 lub 4 godzinne (krótkie formy) spotkania online dla 6-8 osób (mniejsze grupy) są zawsze łatwiejsze do zaplanowania i skoordynowania niż całodniowe lub dłuższe spotkania w formule tradycyjnej. W zależności od sytuacji oraz możliwości po stronie Klienta realizowaliśmy warsztaty online dla mniejszej grupy uczestników zgromadzonych w jednej sali jak również dla uczestników w pełni rozproszonych gdzie każdy znajdował się w innym miejscu.
  • Koszty. To pozycja, której wszyscy przyglądaliśmy się najdłużej aby jak najdokładniej określić ekwiwalent czasu i ceny spotkania online do czasu i ceny tradycyjnego dnia szkoleniowego, który do niedawna był podstawową jednostką rozliczeniowa w branży szkoleniowej. Biorąc pod uwagę większą efektywność czasu pracy w formule online, mniejsze grupy uczestników 6-8 zamiast 12-14, brak kosztów logistycznych zarówno po stronie Klienta oraz Trenerów szkolenia on-line okazują się nadal bardziej atrakcyjną formułą pod kątem kosztów jakie ponosi Klient.
  • Na koniec największa korzyść jaka płynie do nas wraz z przejściem w świat online w obszarze rozwoju. Możliwość organizowania rozwojowych kroków w formule online cyklicznie w podziale na małe porcje wiedzy. Ponieważ nie ma konieczności spotykania się fizycznie w jednym miejscu otwiera to możliwości aby zajmować się ad hoc tematami, które wymagają szybkiego wsparcia, gdyż odpowiadają bieżącej nagłej potrzebie pracowników, a które nigdy wcześniej nie byłyby tematem pracy z trenerem ze względu na ich skalę oraz potencjalny koszt organizacji wsparcia zewnętrznego dla takiego tematu. Dotyczy to głównie zespołów na stale rozproszonych, zespołów handlowych lub nawet pracowników pracujących w różnych państwach.

Krótkie intensywne spotkania online można wpisać w długofalowy proces rozwoju, który zaplanowany jest tak aby każdy uczestnik oprócz spotkań online realizował indywidualnie swoje zadania w czasie pomiędzy spotkaniami z trenerem. Jest to zgodne z ideą rozwoju rozłożonego w czasie, dostarczanego w krótkich formach Demos espresso, które z bardzo dobrymi efektami realizujemy już od wielu lat w formule tradycyjnej.
Dodatkowo cykliczna formuła online dostarczana w krótkich modułach może być realizowana w sposób, który nie zakłóca realizacji podstawowych obszarów i obowiązków zawodowych uczestników.

Wszystkie powyższe obserwacje, wysoki wskaźnik oceny NPS od uczestników oraz organizatorów szkoleń, które realizujemy obecnie w formule online wskazują, że w błyskawicznym tempie te rozwiązania przyjęły się. Warsztaty, sesje coachingowe, oraz pozostałe aktywności rozwojowe online są w pełni akceptowalne jako pełnowartościowa alternatywa lub uzupełnienie tradycyjnych projektów szkoleniowych.

Autor: Marcin Rokita – Demos Polska

Coachingowy styl przywództwa

Celem szkolenia jest zainspirowanie menedżerów do wykorzystania do zarządzania zespołami doświadczeń płynących min. ze sportu i pracy trenerów sportowych.
Warsztat pokazuje metody i korzyści z coachingowego podejścia do zarządzania, a także ograniczenia tego podejścia.

czytaj dalej

Budowanie zaangażowania zespołu i pracowników – 2 dni

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy związanej z uwarunkowaniami, które leżą u podstaw zaangażowania pracowników. Jest to także okazja do wymiany doświadczeń oraz osobistej refleksji dotyczącej potrzebnych działań ukierunkowanych na utrzymanie bądź podniesienie poziomu zaangażowania pracowników.

czytaj dalej

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce