jak to robimy

Z nami przygotujesz się do certyfikacji na międzynarodowym poziomie!

Demos Polska posiada status HRCI Certification Preparation Provider międzynarodowej organizacji HR Certification Institute® (HRCI®) i tym samym stał się oficjalnym dostawcą szkoleń przygotowujących do globalnej certyfikacji HRCI®.

Od ponad 40 lat HRCI® pracuje nad zdefiniowaniem najważniejszej wiedzy merytorycznej i praktycznej, którą muszą opanować specjaliści ds. Zasobów ludzkich, aby odnieść sukces w wykonywaniu swojej funkcji. Ponad 500 000 specjalistów HR w ponad 100 krajach zdobyło referencje HRCI jako znak wysokiego wyróżnienia w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Od zarządzania strategicznego po politykę wynagrodzeń, od różnych rodzajów przywództwa po wdrażanie płynnych organizacji, specjaliści HRCI® są najlepiej przygotowani do zarządzania zmianą.

Certyfikaty HRCI® spełniają najwyższe standardy jakości. Tylko najlepsi mogą uzyskać profesjonalny certyfikat, a system weryfikacji i maksymalizacji jakości jest uznawany przez normę ISO 17024. W dziedzinie zawodowej, normy ISO stanowią najwyższą akredytację, w stosunku do istniejącej jakości i poświadczeń wkładu treści, procesów i wiedzy do łańcucha wartości organizacji.

Sprawdź, który certyfikat jest dla Ciebie najlepszy:

Pierwszy w historii certyfikat HR przeznaczony dla profesjonalistów, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę w dziedzinie HR na arenie międzynarodowej.

aPHRi jest certyfikatem dedykowanym dla wszystkich początkujących specjalistów, którzy planują swoją przyszłość w ramach struktur HR, zdobywając podstawową wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi do natychmiastowego zastosowania.

Aby zakwalifikować się do aPHRi, musisz mieć dyplom ukończenia szkoły średniej lub ekwiwalent globalny. Nie jest wymagane doświadczenie HR.

Tematy egzaminacyjne:

 • Obszar funkcjonalny 01 | Operacje HR (33%)
 • Obszar funkcjonalny 02 | Rekrutacja i selekcja (22%)
 • Obszar funkcjonalny 03 | Odszkodowania i świadczenia (15%)
 • Obszar funkcjonalny 04 | Rozwój i utrzymanie (retencja) zasobów ludzkich (10%)
 • Obszar funkcjonalny 05 | Stosunki pracownicze (15%)
 • Obszar funkcjonalny 06 | Zdrowie i bezpieczeństwo (5%)

Więcej informacji w linku: https://www.hrci.org/our-programs/our-certifications/aphri

Certyfikacja PHRi jest dedykowana dla profesjonalistów HR – jest to certyfikat, który potwierdza opanowanie technicznych i operacyjnych zasad HR, ogólnie akceptowanych na arenie międzynarodowej. Zalecany dla pracowników działu kadr, którzy chcą ostatecznie poprawić swoje globalne umiejętności w zarządzaniu ludźmi i aspirują do przyjęcia większej odpowiedzialności w organizacji.

Aby kwalifikować się do PHRi, musisz spełnić jeden z następujących warunków w zakresie edukacji i doświadczenia:

 • Mieć co najmniej jeden rok doświadczenia na stanowisku HR na poziomie zawodowym + tytuł magistra lub ekwiwalent globalny,
 • Mieć co najmniej dwa lata doświadczenia na stanowisku HR na poziomie zawodowym + tytuł licencjata lub ekwiwalent globalny, lub
 • Mieć co najmniej cztery lata doświadczenia na stanowisku HR na poziomie zawodowym + dyplom ukończenia szkoły średniej lub ekwiwalent globalny.

Tematy egzaminacyjne:

 • Obszar funkcjonalny 01 | Pozyskiwanie talentów (19%)
 • Obszar funkcjonalny 02 | Administracja HR i usługi wspólne (19%)
 • Obszar funkcjonalny 03 | Zarządzanie talentami i ich rozwój (19%)
 • Obszar funkcjonalny 04 | Odszkodowanie, świadczenia i work experience (17%)
 • Obszar funkcjonalny 05 | Relacje z pracownikami i zarządzanie ryzykiem (16%)
 • Obszar funkcjonalny 06 | Zarządzanie informacjami o HR (10%)

Więcej informacji w linku: https://www.hrci.org/our-programs/our-certifications/PHRi

SPHRi, to certyfikat wyraźnie zorientowany na biznes, zaprojektowany dla profesjonalistów i międzynarodowych liderów HR, który potwierdza kompetencje HR wyższego szczebla oraz opanowanie strategicznych zasad i świadczenie usług o wysokiej wartości dodanej.

Aby zakwalifikować się do SPHRi, musisz spełnić jeden z następujących warunków edukacji i doświadczenia:

 • Mieć co najmniej cztery lata doświadczenia na stanowisku HR na poziomie zawodowym + stopień magistra lub ekwiwalent globalny,
 • Mieć co najmniej pięć lat doświadczenia na stanowisku HR na poziomie zawodowym + tytuł licencjata lub ekwiwalent globalny, LUB
 • minimum siedem lat doświadczenia na stanowisku HR na poziomie zawodowym + dyplom ukończenia szkoły średniej lub ekwiwalent globalny.

Tematy egzaminacyjne:

 • Obszar funkcjonalny 01 | Przywództwo biznesowe (31%)
 • Obszar funkcjonalny 02 | Zarządzanie i rozwój talentów (27%)
 • Obszar funkcjonalny 03 | Dostawa usług HR (24%)
 • Obszar funkcjonalny 04 | Pomiar i analiza (18%)

Więcej informacji w linku: https://www.hrci.org/our-programs/our-certifications/SPHRi

Niech świat biznesu wie, że masz wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania wyzwaniami HR na globalnym rynku. Zdobądź Global Professional in Human Resources® (GPHR®) od HR Certification Institute® (HRCI®). GPHR pokazuje twoją wiedzę na temat wielonarodowych obowiązków HR, w tym strategii rozwoju globalizacji polityk HR i inicjatyw wspierających globalny rozwój organizacji.

Aby kwalifikować się do GPHR, musisz spełnić jeden z następujących warunków edukacji i doświadczenia:

 • Mieć co najmniej dwa lata doświadczenia* na globalnym stanowisku HR na poziomie zawodowym + stopień magistra lub wyższy,
 • Mieć co najmniej trzy lata doświadczenia* na stanowisku HR na poziomie zawodowym (co najmniej dwa w globalnym HR) + stopień licencjata, LUB
 • Miej co najmniej cztery lata doświadczenia* na stanowisku HR na poziomie zawodowym (co najmniej dwa w globalnym HR) + dyplom ukończenia szkoły średniej.

Tematy egzaminacyjne:

 • Obszar funkcjonalny 01 | Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (25%)
 • Obszar funkcjonalny 02 | Globalne nabycie i mobilność talentów (21%)
 • Obszar funkcjonalny 03 | Globalne odszkodowanie i benefity (17%)
 • Obszar funkcjonalny 04 | Rozwój talentów i organizacji (22%)
 • Obszar funkcjonalny 05 | Stosunki pracy i zarządzanie ryzykiem (15%)

* Uwaga: Globalne doświadczenie kadrowe definiuje się jako bezpośrednie, transgraniczne obowiązki kadrowe dla dwóch lub więcej krajów lub regionów

Więcej informacji w linku: https://www.hrci.org/our-programs/our-certifications/gphr

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!