jak to robimy

Co wyróżnia ocenę Assessment/Development Center spośród innych metod oceny:

Wysoka trafność prognostyczna - podczas sesji badania kompetencji oceniane są zachowania uczestników w praktyce, ich skuteczność (np. z zakresu negocjowania, wywierania wpływu, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, etc). Metoda ta pozwala na poznanie rzeczywistych kompetencji pracownika – stanowi "próbkę" jego zachowań w podobnych sytuacjach w rzeczywistej pracy.
Możliwość uzyskania informacji o specyficznych kompetencjach (których nie można zbadać wystandaryzowanymi metodami).
Wysoka rzetelność uzyskanych informacji o kompetencjach pracowników.
Wysoki poziom szczegółowości uzyskanych informacji.

Możliwość zaplanowania indywidualnych działań rozwojowych w odniesieniu do uzyskanych wyników przez każdego z uczestników badania – dostosowanie działań rozwojowych do jego potrzeb, preferowanego stylu działania oraz najskuteczniejszych dla niego metod rozwojowych.

Ze względu na szeroki zakres gromadzonych informacji, ale też ze względu na jej kosztowność – metoda Assessment/Development Center stosowana jest głównie w odniesieniu do ważnych z perspektywy organizacji obszarów biznesowych, bądź kluczowych stanowisk w firmie. Tam gdzie przestają działać wystandaryzowane, jednakowe dla wszystkich firm metody oceny, a podejmowane działania obarczone są dużym ryzykiem, bądź wiążą się z dużymi inwestycjami.

Jak wygląda sesja Assessment/Development Center?

• Sesja badania kompetencji prowadzona jest przez specjalnie przygotowanego trenera.

• Oceny kompetencji uczestników dokonują asesorzy.

• Badania realizowane są w grupach od 6 do max 12 osób.

• Każdy asesor ocenia 2 – max. 3 osoby, tak więc dla grupy, w której znajduje się 6 uczestników w sesji, ze strony Demos uczestniczy Trener oraz 2-3 asesorów.

• Aby zachować obiektywizm podczas sesji Asesorzy nie komunikują się z uczestnikami o ile nie wymaga tego treść zadania. Za podawanie instrukcji, udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania uczestników, "opiekę" nad uczestnikami oraz kwestie organizacyjne odpowiada Trener prowadzący

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!