jak to robimy

Jednym z powodów, dla których organizacja nie odpowiada na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku, może być brak odpowiedniej polityki HRM (Human Resources Management). Cenionym rozwiązaniem jest pogłębiona analiza strategii biznesowej organizacji oraz często, w konsekwencji zmiana strategii HRM. Coraz bardziej popularne staje się doradztwo biznesowe dla obszaru human resources, zatrudnianie ekspertów w danych dziedzinach/branżach. Popularny staje się także mentoring oraz wcześniej już spopularyzowany coaching, czyli wspieranie liderów i managerów, inspirowanie, pobudzanie do większej kreatywności, dokonywania lepszych wyborów, kierowanie uwagi na wcześniej nie dostrzegane zjawiska i talenty. Nikogo nie dziwi już HR Biznes Partner dla sprzedaży czy w zakresie produkcji w firmie farmaceutycznej, tzn. osoby o wyspecjalizowanej wiedzy i wykrystalizowanym wyczuciu potrzeb, której osadzenie wewnątrz organizacji może znacząco wpłynąć na zaplanowane wyniki finansowe firmy (może to być np. parter w zakresie potrzeb szkoleniowych w danym, specyficznym obszarze).

Korzyści

Dzięki zarządzaniu w HR-e organizacje efektywniej gospodarują środkami, lepiej badają i lepiej dobierają metodę i zakres czy to szkolenia czy innej formy nauki lub integracji pracowników. Dają także lepsze możliwości w zakresie ewaluacji poszczególnych jednostek, też budowania dla nich ścieżki kariery lub ścieżki sukcesji. Specjaliści, managerowie odpowiedzialni za zespoły – mogą zająć się realizacją zadań, bo z zaufaniem mogą oddelegować wsparcie w zakresie rozwoju pracowników albo doradzanie im w trudnościach związanych z powierzanymi zadaniami. Dobra strategia HRM koncentruje się na zaprojektowaniu oraz wzajemnym powiązaniu poszczególnych procesów personalnych w sposób zapewniający organizacji zasoby ludzkie o kompetencjach kluczowych dla realizacji celów strategicznych firmy.

Powiedz nam, co stanowi największy problem w Twojej firmie a my dobierzemy rozwiązania.

Powiedz nam, co stanowi największy problem w Twojej firmie a my dobierzemy rozwiązania

Skontaktuj się z nami

lub

zostaw swój numer, a nasz konsultant wkrótce skontaktuje się z Tobą!