Nowo mianowany menedżer
czyli nowa rola w starym zespole
Czas trwania:

Każdy awans jest niezwykle ważnym momentem w życiu zawodowym pracownika. Awans na pierwsze stanowisko kierownicze jest wydarzeniem szczególnym. Bardzo często jest to moment decydujący o dalszych losach kariery zawodowej, a co za tym idzie również sytuacji życiowej pracownika.

Jeśli pierwszy awans na stanowisko kierownicze odbywa się w ramach promocji wewnętrznej w obrębie tego samego zespołu sytuacja wymaga szczególnego przygotowania procesu rekrutacji, jak również w dalszej kolejności osoby promowanej.

Najczęściej popełniane błędy w rekrutacji wewnętrznej:

 • Podejmowanie decyzji o awansie wyłącznie na podstawie ponadprzeciętnych wiedzy technicznej lub specjalistycznej przy jednoczesnym pominięciu oceny zdolności do komunikowania się z współpracownikami (firmy produkcyjne)
 • Promowanie na stanowisko kierownicze osób osiągających ponadprzeciętne wyniki z pominięciem ich predyspozycji do współpracy i kierowania ludźmi (zespoły sprzedażowe)
 • Wykorzystywanie awansu na stanowisko kierownicze jako narzędzie zatrzymania pracownika w firmie bez względu na jego predyspozycje do bycia kierownikiem/liderem zespołu

Bardzo często sam proces wyboru oraz promocji nie przebiega w oparciu o właściwą analizę potencjału menedżerskiego. Stąd też nowomianowani menedżerowie nie są właściwie przygotowani do nowej roli zawodowej. Jeśli nie posiadają naturalnych zdolności liderskich czeka ich zmiana, która w wielu przypadkach nie jest zmianą na lepsze.

Najczęściej popełniane błędy nowo mianowanych menedżerów:

 • Nierozumienie swojej nowej roli zawodowej (po której stronie barykady teraz stoję?)
 • Brak ustalenia nowych zasad współpracy w zespole
 • Nieumiejętne układanie współpracy z dotychczasowymi kolegami (przesadnie luźne relacje lub popadanie w skrajnie autorytarny styl kierowania niszczący wcześniej zbudowane relacje)
 • Wyręczanie swoich podwładnych w realizacji złożonych zadań (wyręczanie w realizacji zadań zamiast szkolenia i instruowania)
 • Strach przed podejmowaniem niepopularnych decyzji (nowo mianowani menedżerowie często unikają podejmowania niepopularnych decyzji w obawie przed utratą poparcia zespołu)

Bycie menedżerem jest czymś więcej niż realizacją swojego indywidualnego zadania lub celu, ponieważ wiele błędnych decyzji oraz zachowań w pierwszym okresie sprawowania nowej roli może negatywnie skutkować w dłuższej perspektywie czasowej.
Jest to złożona mieszanka umiejętności planowania, współpracy, angażowania innych, korygowania zachowań, nagradzania, budowania zaufania i motywowania pracowników. Do wielu z tych umiejętności można i trzeba się przygotować jeszcze przed pierwszym dniem w nowej roli.
Zadaniem działu HR jest upewnić się czy wybrany kandydat poradzi sobie z przygotowaniem do pierwszego dnia na nowym stanowisku.

Efektywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie szkoleń dla nowo mianowanych menedżerów lub kandydatów na kierownicze stanowiska, na których uczestnicy poznają min.:

 • Zasady budowania autorytetu menedżera
 • Role menedżera
 • Plan na pierwsze 100 dni menedżera
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej (tzw. feedbacku)
 • Metody analizowania potencjału własnego oraz zarządzanego zespołu
 • Podstawowe umiejętności wyznaczania oraz egzekwowania realizacji celu.

Uczestnictwo w szkoleniu, przygotowuje do pełnienia nowej roli menedżera, a kandydaci na to stanowisko mają możliwość właściwie przemyśleć i przygotować swoją indywidualną strategię zarządzania podległym w przyszłości zespołem. Dzięki dobremu przygotowaniu w wielu przypadkach unikają błędnych decyzji na starcie oraz zmniejszają stres związany z wejściem w nową rolę w starym zespole.

Autor: Marcin Rokita – Demos Polska

Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem dla Nowo mianowanych menedżerów

Jak pracujemy

Dziękujemy za zaufanie!

 

Uczestników szkoleń

Zadowolonych Klientów

Trenerów i konsultantów

Lat w Polsce